TRUYỆN HOT

1

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn • 72,937 lượt đọc

2

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn • 57,010 lượt đọc

3

Trạm Lạm Huy Chương

Khoa Huyễn • 49,151 lượt đọc

3

Gian Khách

Khoa Huyễn • 47,828 lượt đọc

4

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Khoa Huyễn • 42,219 lượt đọc

5

Cơ Động Phong Bạo

Khoa Huyễn • 38,016 lượt đọc

6

Hành Trình Huyền Thoại

Khoa Huyễn • 35,694 lượt đọc

7

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn • 34,591 lượt đọc

8

Ngục Thánh

Khoa Huyễn • 32,548 lượt đọc

9

Địa Ngục Thời Gian

Khoa Huyễn • 31,323 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN