TRUYỆN HOT

1

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn • 70,560 lượt đọc

2

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn • 56,309 lượt đọc

3

Trạm Lạm Huy Chương

Khoa Huyễn • 47,711 lượt đọc

3

Gian Khách

Khoa Huyễn • 45,696 lượt đọc

4

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Khoa Huyễn • 41,081 lượt đọc

5

Cơ Động Phong Bạo

Khoa Huyễn • 36,689 lượt đọc

6

Hành Trình Huyền Thoại

Khoa Huyễn • 34,331 lượt đọc

7

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn • 33,292 lượt đọc

8

Ngục Thánh

Khoa Huyễn • 31,366 lượt đọc

9

Địa Ngục Thời Gian

Khoa Huyễn • 29,918 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN