TRUYỆN HOT

1

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn • 114,432 lượt đọc

2

Gian Khách

Khoa Huyễn • 81,640 lượt đọc

3

Trạm Lạm Huy Chương

Khoa Huyễn • 68,025 lượt đọc

3

Cơ Động Phong Bạo

Khoa Huyễn • 65,546 lượt đọc

4

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn • 65,287 lượt đọc

5

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn • 60,993 lượt đọc

6

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Khoa Huyễn • 59,624 lượt đọc

7

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn • 57,429 lượt đọc

8

Ngược Ái

Khoa Huyễn • 53,382 lượt đọc

9

Hành Trình Huyền Thoại

Khoa Huyễn • 50,258 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN