TRUYỆN HOT

1

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,364,277 lượt đọc

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,271,130 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,240,009 lượt đọc

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 506,757 lượt đọc

4

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 469,781 lượt đọc

5

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 456,095 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 328,636 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 235,221 lượt đọc

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 234,875 lượt đọc

9

Vô Thường

Kiếm Hiệp • 204,006 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN