TRUYỆN HOT

1

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,692,926 lượt đọc

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,425,683 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,382,391 lượt đọc

3

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 698,123 lượt đọc

4

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 691,476 lượt đọc

5

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 603,611 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 475,053 lượt đọc

7

Vô Thường

Kiếm Hiệp • 404,847 lượt đọc

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 357,514 lượt đọc

9

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 313,202 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN