TRUYỆN HOT

1

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,108,530 lượt đọc

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,108,338 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,106,144 lượt đọc

3

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 350,069 lượt đọc

4

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 346,961 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 271,752 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 234,957 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 168,819 lượt đọc

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 137,525 lượt đọc

9

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 136,434 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN