TRUYỆN HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,212,571 lượt đọc

2

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,205,398 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,174,626 lượt đọc

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 437,368 lượt đọc

4

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 407,099 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 369,854 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 275,637 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 194,095 lượt đọc

8

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 176,139 lượt đọc

9

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 167,989 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN