TRUYỆN HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 427,420 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 123,036 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 108,930 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 89,772 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 82,859 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 64,555 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 58,212 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 51,925 lượt đọc

8

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 46,098 lượt đọc

9

Xà Vương Tuyển Hậu

Huyền Huyễn • 40,378 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN