TRUYỆN HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 563,168 lượt đọc

2

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 242,646 lượt đọc

3

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 207,521 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 183,042 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 138,352 lượt đọc

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 102,422 lượt đọc

6

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn • 99,259 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 96,048 lượt đọc

8

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn • 82,472 lượt đọc

9

Cầu Ma

Huyền Huyễn • 75,104 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN