TRUYỆN HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,757,561 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,300,429 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,246,769 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,240,150 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 642,454 lượt đọc

5

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 613,671 lượt đọc

6

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 611,570 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 578,134 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 526,999 lượt đọc

9

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 473,721 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN