TRUYỆN HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,247,401 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,148,276 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,137,356 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,132,744 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 620,354 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 606,093 lượt đọc

6

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 513,970 lượt đọc

7

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 504,089 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 438,688 lượt đọc

9

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 368,837 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN