TRUYỆN HOT

1

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử • 136,484 lượt đọc

2

Soán Đường

Lịch Sử • 120,109 lượt đọc

3

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử • 97,789 lượt đọc

3

Thuận Minh

Lịch Sử • 64,940 lượt đọc

4

Tống Y

Lịch Sử • 62,860 lượt đọc

5

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử • 51,673 lượt đọc

6

Trí Tuệ Đại Tống

Lịch Sử • 51,164 lượt đọc

7

Binh Lâm Thiên Hạ

Lịch Sử • 50,479 lượt đọc

8

Đại Đường Tửu Đồ

Lịch Sử • 45,421 lượt đọc

9

Đại Minh Vương Hầu

Lịch Sử • 36,114 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN