ĐỌC TRUYỆN CỔ ĐẠI HAY NHẤT | TRUYỆN CỔ ĐẠI MỚI FULL

Cổ Đại

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Thê Tử Ngốc

Thê Tử Ngốc

Ngôn Tình

Phượng Vân

56 Chương

5746 lượt đọc

Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

Ngôn Tình

Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

103 Chương

2998 lượt đọc

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Ngôn Tình

Tiếu Giai Nhân

120 Chương

987 lượt đọc

Dụ Lang

Dụ Lang

Ngôn Tình

Minh Nguyệt Đang

42 Chương

806 lượt đọc

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ngôn Tình

Ý Thiên Trọng

63 Chương

3010 lượt đọc

Thiển Hạ Vi Lương

Thiển Hạ Vi Lương

Ngôn Tình

Chích Hữu Ngư Tri

74 Chương

6527 lượt đọc

Hàn Diễm Ly Hiên

Hàn Diễm Ly Hiên

Xuyên Không

Hạ Từ Hy

42 Chương

1517 lượt đọc

Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Ngôn Tình

conangcatinh (Lê_Anh)

71 Chương

3239 lượt đọc

Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Ngôn Tình

Gia Nhi Tịnh Yên

57 Chương

2223 lượt đọc

Xuyên Không Gặp Tình Duyên

Xuyên Không Gặp Tình Duyên

Xuyên Không

Độc Cô khuynh Vũ

14 Chương

101 lượt đọc

Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Ngôn Tình

Song Phương

17 Chương

1147 lượt đọc

Công Chúa Tha Mạng

Công Chúa Tha Mạng

Truyện Teen

Phượng Khi Vũ

90 Chương

28 lượt đọc

Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Ngôn Tình

Thiên Dạng

19 Chương

266 lượt đọc

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Ngôn Tình

Thư Ca

89 Chương

18614 lượt đọc

Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Ngôn Tình

Trương Diệu Anh

49 Chương

1009 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

598 Chương

28683 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

159 Chương

3723 lượt đọc

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn

36 Chương

3640 lượt đọc

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Khoa Huyễn

33 Chương

909 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

19263 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

60512 lượt đọc