ĐỌC TRUYỆN CỔ ĐẠI HAY NHẤT | TRUYỆN CỔ ĐẠI MỚI FULL

Cổ Đại

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Xuyên Không

Thủy Thanh Thiển

86 Chương

29883 lượt đọc

Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Ngôn Tình

Thiên Dạng

12 Chương

85 lượt đọc

Đại Gả Khí Phu

Đại Gả Khí Phu

Ngôn Tình

Tô Lam Y

17 Chương

36 lượt đọc

Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

Ngôn Tình

Thiên Ái Mạch Sinh Nhân

98 Chương

2202 lượt đọc

Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Ngôn Tình

Trương Diệu Anh

40 Chương

148 lượt đọc

Nhiếp Hồn Vương Phi

Nhiếp Hồn Vương Phi

Ngôn Tình

Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

5 Chương

20 lượt đọc

Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Ngôn Tình

Song Phương

8 Chương

351 lượt đọc

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Ngôn Tình

Sương Nhiễm Tuyết Y

48 Chương

4987 lượt đọc

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Ngôn Tình

Thư Ca

79 Chương

15988 lượt đọc

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ngôn Tình

Ý Thiên Trọng

53 Chương

2052 lượt đọc

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Ngôn Tình

Lục Lạc Nhi

5 Chương

5 lượt đọc

Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Ngôn Tình

Tiêu Tương Điệp Nhi

93 Chương

17684 lượt đọc

Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Ngôn Tình

Nhược Thanh Ngôn

92 Chương

16116 lượt đọc

Tĩnh Nữ Truyền

Tĩnh Nữ Truyền

Xuyên Không

Lang Linh Ẩn

54 Chương

3075 lượt đọc

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Ngôn Tình

ThL325

45 Chương

3509 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

147 Chương

2719 lượt đọc

Khủng Bố Đô Thị

Khủng Bố Đô Thị

Khoa Huyễn

7 Chương

22 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

17307 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

54792 lượt đọc