Cổ Đại

Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Ngôn Tình ,Cổ Đại

conangcatinh (Lê_Anh)

75 Chương

6,463 lượt đọc

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc

Xuyên Không ,Cổ Đại

Mai Hoa Tam Lộng

64 Chương

6,310 lượt đọc

Tĩnh Nữ Truyền

Xuyên Không ,Cổ Đại

Lang Linh Ẩn

93 Chương

8,941 lượt đọc

Cung Khuyết

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Trịnh Lương Tiêu

93 Chương

18,049 lượt đọc

Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Tam Mộc Du Du

32 Chương

1,710 lượt đọc

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Lưu Tố Tố

55 Chương

5,582 lượt đọc

Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không ,Cổ Đại

Mặc Thập Tứ

96 Chương

7,803 lượt đọc

Dụ Lang

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Minh Nguyệt Đang

56 Chương

3,253 lượt đọc

Nữ Vương Háo Sắc

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Mộng Vân

19 Chương

793 lượt đọc

Trấm Chi Mị

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Tư Minh

50 Chương

2,913 lượt đọc

Sủng Thê Làm Vinh

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Thượng Quan Mộ Dung

13 Chương

457 lượt đọc

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Sương Nhiễm Tuyết Y

54 Chương

10,357 lượt đọc

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Tiếu Giai Nhân

153 Chương

18,816 lượt đọc

Thị Phi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Độc Cô Cầu Yêu

24 Chương

721 lượt đọc

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Thư Ca

93 Chương

30,979 lượt đọc