Cổ Đại

Nữ Vương Háo Sắc

Ngôn Tình

Mộng Vân

5 Chương

28 lượt đọc

Chuyên Sủng

Xuyên Không

Mộng Cầm U

59 Chương

3,918 lượt đọc

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ngôn Tình

Ý Thiên Trọng

83 Chương

4,563 lượt đọc

Mẫu Nghi Thiên Hạ

Ngôn Tình

Ninh Giang Trần

47 Chương

802 lượt đọc

Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Ngôn Tình

Song Phương

25 Chương

4,323 lượt đọc

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Ngôn Tình

Phong Hà Du Nguyệt

94 Chương

1,398 lượt đọc

Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Ngôn Tình

Phong Hà Du Nguyệt

140 Chương

2,084 lượt đọc

Công Chúa Tha Mạng

Truyện Teen

Phượng Khi Vũ

103 Chương

526 lượt đọc

Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Ngôn Tình

Nhược Thanh Ngôn

104 Chương

21,642 lượt đọc

Thê Tử Ngốc

Ngôn Tình

Phượng Vân

60 Chương

6,881 lượt đọc

Đích Trưởng Tôn

Ngôn Tình

Văn Đàn

14 Chương

130 lượt đọc

Chủ Công Gặp Nạn

Xuyên Không

Tùy Vũ Nhi An

11 Chương

1,019 lượt đọc

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Ngôn Tình

Lưu Tố Tố

19 Chương

742 lượt đọc

Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

Truyện Teen

Lan Rùa

15 Chương

5,826 lượt đọc

Tĩnh Nữ Truyền

Xuyên Không

Lang Linh Ẩn

59 Chương

4,138 lượt đọc