Cổ Đại

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc

Xuyên Không , Cổ Đại

Mai Hoa Tam Lộng

83 Chương

16,650 lượt đọc

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Ngôn Tình , Cổ Đại

Thư Ca

161 Chương

46,719 lượt đọc

Trấm Chi Mị

Ngôn Tình , Cổ Đại

Tư Minh

55 Chương

4,862 lượt đọc

[Xuyên Không] Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Truyện Teen , Cổ Đại

vũ thần

57 Chương

13,774 lượt đọc

Bần Cùng Quý Công Chúa

Xuyên Không , Cổ Đại

Phong Lưu Thư Ngốc

75 Chương

4,798 lượt đọc

Cung Khuyết

Ngôn Tình , Cổ Đại

Trịnh Lương Tiêu

152 Chương

42,557 lượt đọc

Độc Thiếp Nắm Quyền

Ngôn Tình , Cổ Đại

Cẩn Du

3 Chương

254 lượt đọc

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ngôn Tình , Cổ Đại

Ý Thiên Trọng

113 Chương

15,436 lượt đọc

Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Xuyên Không , Cổ Đại

Ngạo Di

15 Chương

3,571 lượt đọc

Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Ngôn Tình, Xuyên Không , Cổ Đại

Mặc Thập Tứ

106 Chương

15,150 lượt đọc

Nhiếp Hồn Vương Phi

Ngôn Tình , Cổ Đại

Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

60 Chương

5,637 lượt đọc

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Ngôn Tình , Cổ Đại

Tiếu Giai Nhân

165 Chương

43,435 lượt đọc

Mẫu Nghi Thiên Hạ

Ngôn Tình , Cổ Đại

Ninh Giang Trần

76 Chương

5,522 lượt đọc

Thị Phi

Ngôn Tình , Cổ Đại

Độc Cô Cầu Yêu

25 Chương

1,741 lượt đọc

Nữ Vương Háo Sắc

Ngôn Tình , Cổ Đại

Mộng Vân

20 Chương

2,878 lượt đọc