Cổ Đại

Tĩnh Nữ Truyền

Xuyên Không

Lang Linh Ẩn

59 Chương

4,138 lượt đọc

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Xuyên Không

Thủy Thanh Thiển

92 Chương

36,851 lượt đọc

Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Ngôn Tình

Thiên Dạng

22 Chương

604 lượt đọc

Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử

Ngôn Tình

Lục Lạc Nhi

9 Chương

237 lượt đọc

Thiển Hạ Vi Lương

Ngôn Tình

Chích Hữu Ngư Tri

78 Chương

7,206 lượt đọc

Mỹ Nhân Như Họa

Ngôn Tình

Túc Mễ Xác

8 Chương

108 lượt đọc

Nhiếp Hồn Vương Phi

Ngôn Tình

Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

15 Chương

281 lượt đọc

Xuyên Không Thành Phi Tử Thì Làm Gì?

Xuyên Không

Hai Bé Vua Quýt

13 Chương

867 lượt đọc

Phu Quân Hữu Độc

Ngôn Tình

Dịch Ngũ

67 Chương

1,013 lượt đọc

Gia Đình Công Hầu

Ngôn Tình

Tú Cẩm

36 Chương

597 lượt đọc

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc

Xuyên Không

Mai Hoa Tam Lộng

16 Chương

475 lượt đọc

[Xuyên Không] Cái Gì! Quý Phi Đáng Yêu?

Truyện Teen

vũ thần

36 Chương

561 lượt đọc

Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí

Xuyên Không

Băng Du Nhi

22 Chương

4,655 lượt đọc

Ngọc Cốt Tường Vy

Ngôn Tình

Tường Vy Chi Lệ

23 Chương

83 lượt đọc

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Ngôn Tình

Tiếu Giai Nhân

138 Chương

4,615 lượt đọc