Cổ Đại

Thịnh Thế Mưu Thần

Ngôn Tình

Phượng Khinh

13 Chương

33 lượt đọc

Dụ Lang

Ngôn Tình

Minh Nguyệt Đang

45 Chương

1,117 lượt đọc

Mỹ Nhân Như Họa

Ngôn Tình

Túc Mễ Xác

4 Chương

14 lượt đọc

Độc Thiếp Nắm Quyền

Ngôn Tình

Cẩn Du

2 Chương

15 lượt đọc

Đại Gả Khí Phu

Ngôn Tình

Tô Lam Y

22 Chương

246 lượt đọc

Xuyên Không Thành Phi Tử Thì Làm Gì?

Xuyên Không

Hai Bé Vua Quýt

8 Chương

182 lượt đọc

Thiển Hạ Vi Lương

Ngôn Tình

Chích Hữu Ngư Tri

76 Chương

6,744 lượt đọc

Thê Tử Ngốc

Ngôn Tình

Phượng Vân

57 Chương

6,206 lượt đọc

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Ngôn Tình

Lưu Tố Tố

13 Chương

361 lượt đọc

Nữ Phong Lưu Thiếu Dạy Dỗ

Ngôn Tình

Thiên Dạng

20 Chương

428 lượt đọc

Mẫu Nghi Thiên Hạ

Ngôn Tình

Ninh Giang Trần

45 Chương

661 lượt đọc

Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi

Ngôn Tình

Trắc Nhĩ Thính Phong

48 Chương

352 lượt đọc

Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Ngôn Tình

xMiHxHoHuong

29 Chương

646 lượt đọc

Tĩnh Nữ Truyền

Xuyên Không

Lang Linh Ẩn

57 Chương

3,692 lượt đọc

Vương Phi Bị Phế Mở Thanh Lâu

Ngôn Tình

Làm Như Tiêu Nặc

5 Chương

59 lượt đọc