Cổ Đại

Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Tam Mộc Du Du

27 Chương

1,158 lượt đọc

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Xuyên Không ,Cổ Đại

Thủy Thanh Thiển

114 Chương

83,427 lượt đọc

Nữ Vương Háo Sắc

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Mộng Vân

13 Chương

475 lượt đọc

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Mậu Lâm Tu Trúc

70 Chương

13,958 lượt đọc

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Phong Hà Du Nguyệt

110 Chương

9,156 lượt đọc

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Tiếu Giai Nhân

150 Chương

10,531 lượt đọc

Thị Phi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Độc Cô Cầu Yêu

19 Chương

475 lượt đọc

Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Phong Hà Du Nguyệt

170 Chương

4,888 lượt đọc

Hiền Phu

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Ngọc Giao

14 Chương

547 lượt đọc

Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Mê Hoặc Giang Sơn

42 Chương

3,674 lượt đọc

Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Diệp Y (Vấn Trần)

7 Chương

255 lượt đọc

Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Song Phương

33 Chương

7,344 lượt đọc

Đích Nữ Họa Phi

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Thiên Sơn Trà Khách

13 Chương

690 lượt đọc

Thịnh Thế Mưu Thần

Ngôn Tình ,Cổ Đại

Phượng Khinh

22 Chương

330 lượt đọc

Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Ngôn Tình ,Cổ Đại

conangcatinh (Lê_Anh)

73 Chương

5,892 lượt đọc