Cổ Đại

Thế Thân

Ngôn Tình

Tuý Thái Bình

182 Chương

21,746 lượt đọc

Sửu Nữ Dã Khuynh Thành

Ngôn Tình

Ẩn Hình Đích Xí Bàng

82 Chương

16,800 lượt đọc

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Ngôn Tình

Kiều Mạt Nhi

11 Chương

12,627 lượt đọc

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Ngôn Tình

akiaki

18 Chương

12,664 lượt đọc

Lịch Sử Trưởng Thành Của Bổn Công Chúa

Ngôn Tình

Bình Tâm Định Ảnh

6 Chương

11,772 lượt đọc

Phì Bà Hoàng Hậu

Ngôn Tình

Tống Hỷ

28 Chương

14,044 lượt đọc

Hồng Đậu

Ngôn Tình

Đường Sương

8 Chương

12,328 lượt đọc

Duyên Phận: Tơ Hồng Nối Duyên

Ngôn Tình

Tầm Mi Tiên Tử

12 Chương

12,122 lượt đọc

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Ngôn Tình

Bạch Giới

10 Chương

12,611 lượt đọc

Tóc Tựa Tuyết

Ngôn Tình

Vệ Sơ Lãng

14 Chương

12,018 lượt đọc

Tuyệt Thế Hôn Quân

Ngôn Tình

Đồng Ny

11 Chương

12,296 lượt đọc

Không Thể Ngừng Yêu

Ngôn Tình

Đường Nhân

10 Chương

11,888 lượt đọc

Diệp Thanh Hồng

Ngôn Tình

Hắc Nhan

11 Chương

11,816 lượt đọc

Thanh Lâu Ký Sự

Ngôn Tình

Sáng Lạn Như Hoa

10 Chương

11,792 lượt đọc

Thượng Thượng Ký

Ngôn Tình

Thập Tứ Khuyết

25 Chương

12,169 lượt đọc