ĐỌC TRUYỆN CỔ ĐẠI HAY NHẤT | TRUYỆN CỔ ĐẠI MỚI FULL

Cổ Đại

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Ngôn Tình

Chu Tiếu Y

80 Chương

12133 lượt đọc

Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Ngôn Tình

Ngân Nhi

128 Chương

12285 lượt đọc

Hoa Thải Thái Tử Gia

Hoa Thải Thái Tử Gia

Ngôn Tình

Uyển Vãn

10 Chương

11588 lượt đọc

Quý Phi Giá Lâm

Quý Phi Giá Lâm

Ngôn Tình

Nhạc Tiểu Thất

65 Chương

11986 lượt đọc

Hách Vương Gia

Hách Vương Gia

Ngôn Tình

http://thichdoctruyen.com/doc-truyen/ha-mach-86-182927

10 Chương

11822 lượt đọc

Duyên Hề

Duyên Hề

Ngôn Tình

Hề Lệ Sa

99 Chương

15152 lượt đọc

Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

Ngôn Tình

Hồ Điệp Seba

10 Chương

11855 lượt đọc

Cát Tường

Cát Tường

Ngôn Tình

Giản Anh

11 Chương

11780 lượt đọc

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Ngôn Tình

Vu Tịch

7 Chương

11736 lượt đọc

Đóa Hoa Nhỏ

Đóa Hoa Nhỏ

Ngôn Tình

Lục Ngấn

9 Chương

11753 lượt đọc

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Độc Nhất Nam Nhân Tâm

Ngôn Tình

Cổ Linh

10 Chương

11858 lượt đọc

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Độc Sủng Thiên Kim Nô

Ngôn Tình

Vu Linh

9 Chương

11848 lượt đọc

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Ngôn Tình

Hoan Hà

34 Chương

11987 lượt đọc

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Ngôn Tình

Đạm Anh

61 Chương

12684 lượt đọc

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Ngôn Tình

Fly

32 Chương

14108 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

148 Chương

2776 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

17561 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

55504 lượt đọc