Cổ Đại

Nhất Tiếu Thành Khuynh

Ngôn Tình

Như Thi Vấn

13 Chương

11,793 lượt đọc

Y Nữ Xuân Thu

Ngôn Tình

Thập Bát Hòa Vũ

52 Chương

13,719 lượt đọc

Quân Tử Chọc Phi

Ngôn Tình

Lam Cầm

10 Chương

11,875 lượt đọc

Thế Thân

Ngôn Tình

Tuý Thái Bình

182 Chương

21,929 lượt đọc

Sửu Nữ Dã Khuynh Thành

Ngôn Tình

Ẩn Hình Đích Xí Bàng

82 Chương

16,897 lượt đọc

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Ngôn Tình

Kiều Mạt Nhi

11 Chương

12,681 lượt đọc

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Ngôn Tình

akiaki

18 Chương

12,756 lượt đọc

Lịch Sử Trưởng Thành Của Bổn Công Chúa

Ngôn Tình

Bình Tâm Định Ảnh

6 Chương

11,774 lượt đọc

Phì Bà Hoàng Hậu

Ngôn Tình

Tống Hỷ

28 Chương

14,123 lượt đọc

Hồng Đậu

Ngôn Tình

Đường Sương

8 Chương

12,348 lượt đọc

Duyên Phận: Tơ Hồng Nối Duyên

Ngôn Tình

Tầm Mi Tiên Tử

12 Chương

12,133 lượt đọc

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Ngôn Tình

Bạch Giới

10 Chương

12,630 lượt đọc

Tóc Tựa Tuyết

Ngôn Tình

Vệ Sơ Lãng

14 Chương

12,029 lượt đọc

Tuyệt Thế Hôn Quân

Ngôn Tình

Đồng Ny

11 Chương

12,358 lượt đọc

Không Thể Ngừng Yêu

Ngôn Tình

Đường Nhân

10 Chương

11,910 lượt đọc