ĐỌC TRUYỆN CỔ ĐẠI HAY NHẤT | TRUYỆN CỔ ĐẠI MỚI FULL

Cổ Đại

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Mộng Hồi Đại Thanh

Mộng Hồi Đại Thanh

Xuyên Không

Kim Tử

21 Chương

423 lượt đọc

Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Ngôn Tình

Trương Diệu Anh

51 Chương

1249 lượt đọc

Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Ngôn Tình

conangcatinh (Lê_Anh)

71 Chương

3600 lượt đọc

Hoàng Cung Ký Sự

Hoàng Cung Ký Sự

Ngôn Tình

Thái Vi Thiên

36 Chương

720 lượt đọc

Đề Tiếu Giai Phi

Đề Tiếu Giai Phi

Ngôn Tình

Phi Ngữ

4 Chương

159 lượt đọc

Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

Ngôn Tình

Tô Áng

99 Chương

4916 lượt đọc

Loạn Hồng Vũ Trần

Loạn Hồng Vũ Trần

Ngôn Tình

Thụy Giả

48 Chương

278 lượt đọc

Say Nụ Cười

Say Nụ Cười

Ngôn Tình

Trang Sinh Hiểu Mộng

26 Chương

634 lượt đọc

Ái Bất Hối

Ái Bất Hối

Ngôn Tình

Huyễn Hải

29 Chương

106 lượt đọc

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm

Ngôn Tình

Vân Thượng Gia Tử

22 Chương

835 lượt đọc

Vân Gia Phụ Tử Tam Nhân Hành

Vân Gia Phụ Tử Tam Nhân Hành

Ngôn Tình

Thao Thiết Phụ Tử

7 Chương

85 lượt đọc

Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Ngôn Tình

Băng Tâm Độc Ảnh

4 Chương

19 lượt đọc

Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Ngôn Tình

Hoa Minh Tuyết

137 Chương

2836 lượt đọc

Nại Ngã Hà

Nại Ngã Hà

Ngôn Tình

Lưu Ly Tâm Khiết

1 Chương

3 lượt đọc

Vương Phi Đoạt Sủng

Vương Phi Đoạt Sủng

Ngôn Tình

Ilovekfc

21 Chương

52 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

646 Chương

29925 lượt đọc

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn

43 Chương

4613 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

162 Chương

4114 lượt đọc

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Khoa Huyễn

35 Chương

1104 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

646 Chương

29925 lượt đọc

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn

43 Chương

4613 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

162 Chương

4114 lượt đọc

Thần Cấp Anh Hùng

Khoa Huyễn

100 Chương

8192 lượt đọc

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn

84 Chương

56012 lượt đọc