Cung Đấu

Khó Làm Thái Tử Phi

Ngôn Tình

gự Tỉnh Phanh Hương

74 Chương

1,019 lượt đọc

Hậu Phi Bí Sử

Ngôn Tình

Thủy Nha

21 Chương

284 lượt đọc

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Xuyên Không

Tây Tử Tình

451 Chương

153,934 lượt đọc

Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Xuyên Không

Thập Nguyệt Sơ

306 Chương

28,333 lượt đọc

Đích Nữ Vương Phi

Ngôn Tình

Nam Quang

172 Chương

213,648 lượt đọc

Chỉ Diên (Con Diều)

Ngôn Tình

Phong Khởi Liên Y

18 Chương

159 lượt đọc

Thâm Cung

Ngôn Tình

Trần Lạc Hoa

176 Chương

26,097 lượt đọc

Mị Tướng Quân

Ngôn Tình

Vân Ngoại Thiên Đô

203 Chương

12,556 lượt đọc

Độc Sủng Hoàng Hậu

Ngôn Tình

Phụng Phụng (Hồ Tử Đình)

11 Chương

306 lượt đọc

Mơ Ước Hậu Vị

Ngôn Tình

Tuyết Chi Hàm

89 Chương

39,296 lượt đọc

Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Xuyên Không

Tình Đa Đa

84 Chương

48,804 lượt đọc

Tranh Thiên Hạ

Ngôn Tình

Khuynh Linh Nguyệt

55 Chương

13,828 lượt đọc

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Xuyên Không

Hỏa Tiểu Huyên

145 Chương

51,719 lượt đọc

Đế Vương Công Lược

Ngôn Tình

Ngữ Tiếu Lan San

196 Chương

3,780 lượt đọc

Công Chúa Thành Vương Phi

Xuyên Không

Tiếu Dương

141 Chương

46,110 lượt đọc

TRUYỆN Cung Đấu HOT

1

Thịnh Thế Đích Phi

Xuyên Không • 261,526 lượt đọc

2

Đích Nữ Vương Phi

Ngôn Tình • 213,648 lượt đọc

3

Gia Cát Linh Ẩn

Xuyên Không • 205,944 lượt đọc

3

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Xuyên Không • 153,934 lượt đọc

4

Đấu Phá Hậu Cung

Xuyên Không • 75,160 lượt đọc

5

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Xuyên Không • 66,581 lượt đọc

6

Quỷ Hoàng Phi

Xuyên Không • 63,211 lượt đọc

7

Vưu Vật Quân Sư

Xuyên Không • 60,590 lượt đọc

8

Phi Thường Hoàn Mỹ

Xuyên Không • 56,650 lượt đọc

9

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Xuyên Không • 51,719 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN