ĐỌC TRUYỆN CUNG ĐẤU HAY NHẤT | TRUYỆN CUNG ĐẤU MỚI FULL

Cung Đấu

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Chuyện Hoàng Cung

Chuyện Hoàng Cung

Ngôn Tình

Thái Vi Thiên

23 Chương

13972 lượt đọc

Phi Thường Hoàn Mỹ

Phi Thường Hoàn Mỹ

Xuyên Không

Cố Phán Nhi An Nhiên

93 Chương

53647 lượt đọc

Vưu Vật Quân Sư

Vưu Vật Quân Sư

Xuyên Không

Ma Liên

52 Chương

60110 lượt đọc

Mây Khói Ngang Mi

Mây Khói Ngang Mi

Xuyên Không

Try Họa

70 Chương

14050 lượt đọc

Dưỡng Muội Thành Hậu

Dưỡng Muội Thành Hậu

Xuyên Không

Tử Thần On

5 Chương

1086 lượt đọc

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Ngôn Tình

Mỗ R

113 Chương

29502 lượt đọc

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Ngôn Tình

Tô Nguyệt Vân

166 Chương

35030 lượt đọc

Đích Tử Nan Vi

Đích Tử Nan Vi

Xuyên Không

Thạch Đầu Dữ Thủy

199 Chương

11106 lượt đọc

Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Ngôn Tình

Lục Dã Thiên Hạc

102 Chương

7063 lượt đọc

Gia Cát Linh Ẩn

Gia Cát Linh Ẩn

Xuyên Không

Cửu Dã Thần Tây

352 Chương

193606 lượt đọc

Lãnh Khốc Hoàng Hậu

Lãnh Khốc Hoàng Hậu

Xuyên Không

Fukami Yui

14 Chương

5385 lượt đọc

Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chúng Ta Cung Đấu Đi

Xuyên Không

Vitamin ABC

102 Chương

32266 lượt đọc

Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Ngôn Tình

Cửu Trọng Điện

227 Chương

28338 lượt đọc

Điệp Phi Hà Sứ

Điệp Phi Hà Sứ

Xuyên Không

Melancholy

18 Chương

10387 lượt đọc

Túy Linh Lung

Túy Linh Lung

Xuyên Không

Thập Tứ Dạ

54 Chương

2243 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Truyện Ma

542 Chương

53015 lượt đọc

Chuyện: U Minh Quái Đàm

Chuyện: U Minh Quái Đàm

Truyện Ma

26 Chương

1648 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Truyện Ma hay có thật 100% - NHÂN DUYÊN TIÊN KIẾP

Truyện Ma

27 Chương

22317 lượt đọc

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Truyện Ma

20 Chương

33517 lượt đọc

Tuyết Đoạt Hồn

Truyện Ma

54 Chương

6632 lượt đọc

Đề Thi Đẫm Máu

Truyện Ma

29 Chương

8600 lượt đọc

Dốc Quỷ Ám

Truyện Ma

29 Chương

12918 lượt đọc