ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Ngôn Tình

meomoon86

7 Chương

33 lượt đọc

Độc Sủng Nam Hậu

Độc Sủng Nam Hậu

Xuyên Không

Dạ Như Mộng

89 Chương

150 lượt đọc

Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Ngôn Tình

Vu Triết

107 Chương

659 lượt đọc

Quán Cơm Nhỏ

Quán Cơm Nhỏ

Xuyên Không

Tu Thất

27 Chương

75 lượt đọc

Mục Nhiên

Mục Nhiên

Ngôn Tình

Cô Quân

77 Chương

1732 lượt đọc

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Ngôn Tình

Kiếm Tẩu Thiên Phong

34 Chương

350 lượt đọc

Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên

Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên

Xuyên Không

Hồ Điệp

12 Chương

5 lượt đọc

Tiểu Thụ Nhật Ký

Tiểu Thụ Nhật Ký

Ngôn Tình

Hương Phẩm Tử Hồ

14 Chương

320 lượt đọc

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Ngôn Tình

Angelina

116 Chương

1889 lượt đọc

Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

Ngôn Tình

Mê Dương

14 Chương

373 lượt đọc

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Ngôn Tình

Mê Dương

14 Chương

370 lượt đọc

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Ngôn Tình

Quân Tử Ôn Như Ngọc

22 Chương

353 lượt đọc

Diễm Ngộ

Diễm Ngộ

Xuyên Không

Tô Đặc

11 Chương

378 lượt đọc

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng

Ngôn Tình

Viêm

16 Chương

2559 lượt đọc

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Ngôn Tình

Già Nạp Mạc Nhĩ

73 Chương

1195 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Soán Đường

Lịch Sử

876 Chương

53231 lượt đọc

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử

868 Chương

47555 lượt đọc