ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Khi Nam Phụ Nổi Dậy

Khi Nam Phụ Nổi Dậy

Truyện Teen

Mặc Tử Hàn

13 Chương

446 lượt đọc

Phát Ngoan Tiên Sinh

Phát Ngoan Tiên Sinh

Ngôn Tình

Trường Vụ

34 Chương

1 lượt đọc

Dạ Quang

Dạ Quang

Ngôn Tình

Mạch Linh

49 Chương

0 lượt đọc

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Ngôn Tình

Hắc Vũ Diệc

36 Chương

0 lượt đọc

Dựa Vào Lão Tử Là Công

Dựa Vào Lão Tử Là Công

Ngôn Tình

Hi Ngôn Phỉ Ngữ

38 Chương

0 lượt đọc

Nam Thê

Nam Thê

Ngôn Tình

Sunny Ou

45 Chương

112 lượt đọc

Minh Kính Đài

Minh Kính Đài

Ngôn Tình

Neleta

55 Chương

35 lượt đọc

Câu Một Kim “Công” Tế

Câu Một Kim “Công” Tế

Ngôn Tình

f11223385

42 Chương

130 lượt đọc

Xung Động

Xung Động

Ngôn Tình

Hiểu Xuân

142 Chương

431 lượt đọc

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Xuyên Không

Kỳ Lân Ngọc

45 Chương

170 lượt đọc

Sắc Lang Thượng Sai Giường

Sắc Lang Thượng Sai Giường

Ngôn Tình

Đào Đào

30 Chương

286 lượt đọc

Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Ngôn Tình

meomoon86

7 Chương

111 lượt đọc

Độc Sủng Nam Hậu

Độc Sủng Nam Hậu

Xuyên Không

Dạ Như Mộng

89 Chương

2938 lượt đọc

Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Ngôn Tình

Vu Triết

107 Chương

1675 lượt đọc

Quán Cơm Nhỏ

Quán Cơm Nhỏ

Xuyên Không

Tu Thất

27 Chương

668 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Soán Đường

Lịch Sử

876 Chương

58228 lượt đọc

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử

868 Chương

51173 lượt đọc