Đam Mỹ

Nghịch Thiên Sủng Phu: Băng Vương Diễm Đế

Ngôn Tình

Bạch Tử Vi

2 Chương

6 lượt đọc

Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai

Ngôn Tình

meomoon86

10 Chương

230 lượt đọc

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

Ngôn Tình

Vân Thượng Gia Tử

22 Chương

280 lượt đọc

Nam Phi Nan Vi

Ngôn Tình

Sùng Quỳ

12 Chương

141 lượt đọc

Khi Nam Phụ Nổi Dậy

Truyện Teen

Mặc Tử Hàn

13 Chương

635 lượt đọc

Phát Ngoan Tiên Sinh

Ngôn Tình

Trường Vụ

34 Chương

115 lượt đọc

Dạ Quang

Ngôn Tình

Mạch Linh

49 Chương

380 lượt đọc

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Ngôn Tình

Hắc Vũ Diệc

36 Chương

282 lượt đọc

Dựa Vào Lão Tử Là Công

Ngôn Tình

Hi Ngôn Phỉ Ngữ

38 Chương

329 lượt đọc

Nam Thê

Ngôn Tình

Sunny Ou

45 Chương

342 lượt đọc

Minh Kính Đài

Ngôn Tình

Neleta

55 Chương

354 lượt đọc

Câu Một Kim “Công” Tế

Ngôn Tình

f11223385

42 Chương

252 lượt đọc

Xung Động

Ngôn Tình

Hiểu Xuân

142 Chương

1,017 lượt đọc

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Xuyên Không

Kỳ Lân Ngọc

45 Chương

1,000 lượt đọc

Sắc Lang Thượng Sai Giường

Ngôn Tình

Đào Đào

30 Chương

807 lượt đọc