ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Nghịch Tập

Nghịch Tập

Ngôn Tình

Sài Kê Đản

288 Chương

4662 lượt đọc

Thế Bất Khả Đáng

Thế Bất Khả Đáng

Ngôn Tình

Sài Kê Đản

223 Chương

3640 lượt đọc

Khi Nam Phụ Nổi Dậy

Khi Nam Phụ Nổi Dậy

Truyện Teen

Mặc Tử Hàn

12 Chương

302 lượt đọc

Lạc Điệp Hữu Tình

Lạc Điệp Hữu Tình

Ngôn Tình

Tử Hiên

24 Chương

476 lượt đọc

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Ngôn Tình

Khinh Điểm

9 Chương

162 lượt đọc

Cơ Hội Một Đời

Cơ Hội Một Đời

Ngôn Tình

Rowan McBride

12 Chương

235 lượt đọc

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Xuyên Không

Toshya

21 Chương

198 lượt đọc

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Ngôn Tình

Sắc Như Không

78 Chương

909 lượt đọc

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Ngôn Tình

Điềm Mật Sinh Hoạt

96 Chương

1053 lượt đọc

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ngôn Tình

Lê Hoa Yên Vũ

43 Chương

278 lượt đọc

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Xuyên Không

Bách Thảo Đường

69 Chương

883 lượt đọc

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Ngôn Tình

Giải Liên Hoàn

41 Chương

585 lượt đọc

Xoay Chết Chú Husky

Xoay Chết Chú Husky

Võng Du

Cật Hóa Lee

32 Chương

323 lượt đọc

Dật Ninh

Dật Ninh

Ngôn Tình

Nam Chi

74 Chương

1153 lượt đọc

Lần Nữa Yêu Anh

Lần Nữa Yêu Anh

Ngôn Tình

Thiên Yu

2 Chương

75 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Soán Đường

Lịch Sử

876 Chương

53172 lượt đọc

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử

868 Chương

47465 lượt đọc