Đam Mỹ

Độc Sủng Nam Hậu

Xuyên Không

Dạ Như Mộng

89 Chương

3,546 lượt đọc

Sói Đi Thành Đôi

Ngôn Tình

Vu Triết

107 Chương

1,956 lượt đọc

Quán Cơm Nhỏ

Xuyên Không

Tu Thất

27 Chương

766 lượt đọc

Mục Nhiên

Ngôn Tình

Cô Quân

77 Chương

3,270 lượt đọc

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Ngôn Tình

Kiếm Tẩu Thiên Phong

34 Chương

739 lượt đọc

Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên

Xuyên Không

Hồ Điệp

12 Chương

247 lượt đọc

Tiểu Thụ Nhật Ký

Ngôn Tình

Hương Phẩm Tử Hồ

14 Chương

550 lượt đọc

Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Ngôn Tình

Angelina

116 Chương

3,354 lượt đọc

Thuỷ Tiết Bất Thông

Ngôn Tình

Mê Dương

14 Chương

603 lượt đọc

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Ngôn Tình

Mê Dương

14 Chương

648 lượt đọc

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Ngôn Tình

Quân Tử Ôn Như Ngọc

22 Chương

639 lượt đọc

Diễm Ngộ

Xuyên Không

Tô Đặc

11 Chương

594 lượt đọc

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng

Ngôn Tình

Viêm

16 Chương

3,202 lượt đọc

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Ngôn Tình

Già Nạp Mạc Nhĩ

73 Chương

1,911 lượt đọc

Nghịch Tập

Ngôn Tình

Sài Kê Đản

288 Chương

6,304 lượt đọc