ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

Ngôn Tình

Mê Dương

14 Chương

494 lượt đọc

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Ngôn Tình

Mê Dương

14 Chương

523 lượt đọc

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Ngôn Tình

Quân Tử Ôn Như Ngọc

22 Chương

515 lượt đọc

Diễm Ngộ

Diễm Ngộ

Xuyên Không

Tô Đặc

11 Chương

494 lượt đọc

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng

Ngôn Tình

Viêm

16 Chương

2999 lượt đọc

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Ngôn Tình

Già Nạp Mạc Nhĩ

73 Chương

1657 lượt đọc

Nghịch Tập

Nghịch Tập

Ngôn Tình

Sài Kê Đản

288 Chương

5650 lượt đọc

Thế Bất Khả Đáng

Thế Bất Khả Đáng

Ngôn Tình

Sài Kê Đản

223 Chương

5360 lượt đọc

Lạc Điệp Hữu Tình

Lạc Điệp Hữu Tình

Ngôn Tình

Tử Hiên

24 Chương

572 lượt đọc

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Ngôn Tình

Khinh Điểm

9 Chương

211 lượt đọc

Cơ Hội Một Đời

Cơ Hội Một Đời

Ngôn Tình

Rowan McBride

12 Chương

330 lượt đọc

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Xuyên Không

Toshya

21 Chương

316 lượt đọc

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Ngôn Tình

Sắc Như Không

78 Chương

1184 lượt đọc

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Ngôn Tình

Điềm Mật Sinh Hoạt

96 Chương

2072 lượt đọc

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ngôn Tình

Lê Hoa Yên Vũ

43 Chương

475 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Soán Đường

Lịch Sử

876 Chương

55851 lượt đọc

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử

868 Chương

48953 lượt đọc