ĐỌC TRUYỆN ĐAM MỸ HAY NHẤT | TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI FULL

Đam Mỹ

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Lạc Điệp Hữu Tình

Lạc Điệp Hữu Tình

Ngôn Tình

Tử Hiên

24 Chương

630 lượt đọc

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Hệ Thảo Và Giáo Thảo

Ngôn Tình

Khinh Điểm

9 Chương

264 lượt đọc

Cơ Hội Một Đời

Cơ Hội Một Đời

Ngôn Tình

Rowan McBride

12 Chương

372 lượt đọc

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Xuyên Không

Toshya

21 Chương

386 lượt đọc

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Ngôn Tình

Sắc Như Không

78 Chương

1301 lượt đọc

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Trọng Phùng Dĩ Hậu: Sau Khi Gặp Lại

Ngôn Tình

Điềm Mật Sinh Hoạt

96 Chương

2282 lượt đọc

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ai Anh Hùng Khí Đoản

Ngôn Tình

Lê Hoa Yên Vũ

43 Chương

550 lượt đọc

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Trọng Phản Mạt Nhật Chi Ngọc Đồng Không Gian

Xuyên Không

Bách Thảo Đường

69 Chương

1590 lượt đọc

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Ngôn Tình

Giải Liên Hoàn

41 Chương

1025 lượt đọc

Xoay Chết Chú Husky

Xoay Chết Chú Husky

Võng Du

Cật Hóa Lee

32 Chương

528 lượt đọc

Dật Ninh

Dật Ninh

Ngôn Tình

Nam Chi

74 Chương

1709 lượt đọc

Lần Nữa Yêu Anh

Lần Nữa Yêu Anh

Ngôn Tình

Thiên Yu

2 Chương

105 lượt đọc

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình

C a t h e r i n e

171 Chương

174583 lượt đọc

Yêu Phải Tình Địch

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình

Sài Kê Đản

289 Chương

9602 lượt đọc

Tra Công Hoàn Lương Ký

Tra Công Hoàn Lương Ký

Ngôn Tình

Nguyệt Hạ Kim Hồ

53 Chương

6434 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Dạ Thiên Tử

Lịch Sử

160 Chương

16093 lượt đọc

Đại Minh Vương Hầu

Lịch Sử

166 Chương

19965 lượt đọc

Đại Quan Nhân

Lịch Sử

268 Chương

21477 lượt đọc

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử

316 Chương

25237 lượt đọc

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử

70 Chương

46994 lượt đọc