Đam Mỹ

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Giải Liên Hoàn

41 Chương

2,329 lượt đọc

Xoay Chết Chú Husky

Võng Du ,Đam Mỹ

Cật Hóa Lee

32 Chương

1,485 lượt đọc

Dật Ninh

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Nam Chi

74 Chương

4,870 lượt đọc

Lần Nữa Yêu Anh

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Thiên Yu

2 Chương

206 lượt đọc

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

C a t h e r i n e

171 Chương

230,284 lượt đọc

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

289 Chương

18,662 lượt đọc

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Yêu Thương Hải

139 Chương

5,555 lượt đọc

Thượng Ẩn

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

208 Chương

111,943 lượt đọc

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

134 Chương

81,068 lượt đọc

Tra Công Hoàn Lương Ký

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Nguyệt Hạ Kim Hồ

53 Chương

8,323 lượt đọc

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Bạch Vân

50 Chương

20,236 lượt đọc

Thế Giới Chi Giá

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Mạc Tâm Thương

35 Chương

7,159 lượt đọc

Thú Y

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Hidden

25 Chương

6,493 lượt đọc

Tuổi 27

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Hà Lãng Tử Si Tình

11 Chương

2,325 lượt đọc

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du ,Đam Mỹ

Hi Hòa Thanh Linh

105 Chương

65,214 lượt đọc

TRUYỆN Đam Mỹ HOT

1

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình • 230,284 lượt đọc

2

Thượng Ẩn

Ngôn Tình • 111,943 lượt đọc

3

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình • 81,068 lượt đọc

3

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du • 65,214 lượt đọc

4

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du • 61,266 lượt đọc

5

Chất Tử Điện Hạ

Xuyên Không • 25,029 lượt đọc

6

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình • 20,236 lượt đọc

7

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình • 18,662 lượt đọc

8

Quỷ Hành Thiên Hạ

Truyện Ma • 18,207 lượt đọc

9

Tịnh Thủy Hồng Liên

Xuyên Không • 17,887 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN