Đam Mỹ

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Giải Liên Hoàn

41 Chương

1,284 lượt đọc

Xoay Chết Chú Husky

Võng Du ,Đam Mỹ

Cật Hóa Lee

32 Chương

767 lượt đọc

Dật Ninh

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Nam Chi

74 Chương

2,254 lượt đọc

Lần Nữa Yêu Anh

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Thiên Yu

2 Chương

151 lượt đọc

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

C a t h e r i n e

171 Chương

194,196 lượt đọc

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

289 Chương

11,179 lượt đọc

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Yêu Thương Hải

139 Chương

3,770 lượt đọc

Thượng Ẩn

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

208 Chương

85,057 lượt đọc

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

134 Chương

68,668 lượt đọc

Tra Công Hoàn Lương Ký

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Nguyệt Hạ Kim Hồ

53 Chương

6,936 lượt đọc

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Bạch Vân

50 Chương

15,744 lượt đọc

Thế Giới Chi Giá

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Mạc Tâm Thương

35 Chương

5,916 lượt đọc

Thú Y

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Hidden

25 Chương

5,603 lượt đọc

Tuổi 27

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Hà Lãng Tử Si Tình

11 Chương

1,937 lượt đọc

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du ,Đam Mỹ

Hi Hòa Thanh Linh

105 Chương

61,120 lượt đọc

TRUYỆN Đam Mỹ HOT

1

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình • 194,196 lượt đọc

2

Thượng Ẩn

Ngôn Tình • 85,057 lượt đọc

3

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình • 68,668 lượt đọc

3

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du • 61,120 lượt đọc

4

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du • 59,670 lượt đọc

5

Chất Tử Điện Hạ

Xuyên Không • 19,476 lượt đọc

6

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình • 15,744 lượt đọc

7

Quỷ Hành Thiên Hạ

Truyện Ma • 15,202 lượt đọc

8

Tịnh Thủy Hồng Liên

Xuyên Không • 14,271 lượt đọc

9

Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Xuyên Không • 13,358 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN