Đam Mỹ

Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Giải Liên Hoàn

41 Chương

1,681 lượt đọc

Xoay Chết Chú Husky

Võng Du ,Đam Mỹ

Cật Hóa Lee

32 Chương

1,107 lượt đọc

Dật Ninh

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Nam Chi

74 Chương

3,884 lượt đọc

Lần Nữa Yêu Anh

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Thiên Yu

2 Chương

164 lượt đọc

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

C a t h e r i n e

171 Chương

213,293 lượt đọc

Yêu Phải Tình Địch

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

289 Chương

14,689 lượt đọc

Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Yêu Thương Hải

139 Chương

4,739 lượt đọc

Thượng Ẩn

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

208 Chương

97,914 lượt đọc

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Sài Kê Đản

134 Chương

75,249 lượt đọc

Tra Công Hoàn Lương Ký

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Nguyệt Hạ Kim Hồ

53 Chương

7,857 lượt đọc

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Bạch Vân

50 Chương

17,850 lượt đọc

Thế Giới Chi Giá

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Mạc Tâm Thương

35 Chương

6,487 lượt đọc

Thú Y

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Hidden

25 Chương

6,076 lượt đọc

Tuổi 27

Ngôn Tình ,Đam Mỹ

Hà Lãng Tử Si Tình

11 Chương

2,115 lượt đọc

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du ,Đam Mỹ

Hi Hòa Thanh Linh

105 Chương

62,579 lượt đọc

TRUYỆN Đam Mỹ HOT

1

Thượng Ẩn - Phần 3 (Quyển 3) - Cuộc sống hôn nhân

Ngôn Tình • 213,293 lượt đọc

2

Thượng Ẩn

Ngôn Tình • 97,914 lượt đọc

3

Thượng Ẩn 2

Ngôn Tình • 75,249 lượt đọc

3

Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Võng Du • 62,579 lượt đọc

4

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du • 60,309 lượt đọc

5

Chất Tử Điện Hạ

Xuyên Không • 21,418 lượt đọc

6

Không Thể Quay Đầu

Ngôn Tình • 17,850 lượt đọc

7

Quỷ Hành Thiên Hạ

Truyện Ma • 16,802 lượt đọc

8

Tịnh Thủy Hồng Liên

Xuyên Không • 16,234 lượt đọc

9

Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Xuyên Không • 14,836 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN