Đông Phương

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

784 Chương

80,165 lượt đọc

Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Xuyên Không

Lâu Tinh Ngâm Loại

776 Chương

557,593 lượt đọc

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp

Khoái Xan Điếm

1585 Chương

446,618 lượt đọc

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Huyền Huyễn

32++

150 Chương

9,007 lượt đọc

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG

Trinh Thám

Tiểu Ngọa Long

22 Chương

6,592 lượt đọc

Côn Luân

Kiếm Hiệp

Phượng ca

57 Chương

9,429 lượt đọc

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Dị Giới

Đường Gia Tam Thiếu

1373 Chương

58,661 lượt đọc

TRUYỆN Đông Phương HOT

1

Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Xuyên Không • 557,593 lượt đọc

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 446,618 lượt đọc

3

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp • 80,165 lượt đọc

3

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Dị Giới • 58,661 lượt đọc

4

Côn Luân

Kiếm Hiệp • 9,429 lượt đọc

5

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Huyền Huyễn • 9,007 lượt đọc

6

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG

Trinh Thám • 6,592 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN