Giang Hồ

Cữu Chưởng Huyền Công

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Độc Cô Hồng

52 Chương

15,136 lượt đọc

Độc Cô Quái Khách

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Hàn Giang Nhạn

72 Chương

16,643 lượt đọc

Độc Hiệp Phi Long

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Hoa Mãn Thiên

16 Chương

12,118 lượt đọc

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Từ Khánh Vân

29 Chương

13,238 lượt đọc

Tục Thái A Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Từ Khánh Vân

52 Chương

13,723 lượt đọc

Hồng Thần Huyết Ấn

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

57 Chương

13,701 lượt đọc

Thiên Mộc Sắc Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Độc Cô Hồng

32 Chương

13,227 lượt đọc

Vô Song Kiếm Pháp

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Cổ Như Phong

34 Chương

13,890 lượt đọc

Mai Hoa Quái Kiệt

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

40 Chương

12,968 lượt đọc

Hàn Mai Kim Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

18 Chương

11,982 lượt đọc

Thần Võ Bí Kíp

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

27 Chương

12,650 lượt đọc

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Nam Kim Thạch

72 Chương

15,372 lượt đọc

Hoạt Sát

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Khuyết Danh

58 Chương

13,798 lượt đọc

Tục Tiểu Tà Thần

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Cổ Long

41 Chương

12,987 lượt đọc

Ma Ảnh Kiếm

Kiếm Hiệp , Giang Hồ

Vô Danh

52 Chương

14,618 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 34,670 lượt đọc

2

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 28,417 lượt đọc

3

Thiên Quan Song Hiệp

Kiếm Hiệp • 24,926 lượt đọc

3

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 24,271 lượt đọc

4

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 23,552 lượt đọc

5

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 23,178 lượt đọc

6

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 22,402 lượt đọc

7

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 21,448 lượt đọc

8

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 20,937 lượt đọc

9

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 19,037 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN