Giang Hồ

Cữu Chưởng Huyền Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

52 Chương

12,464 lượt đọc

Độc Cô Quái Khách

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Hàn Giang Nhạn

72 Chương

13,287 lượt đọc

Độc Hiệp Phi Long

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Hoa Mãn Thiên

16 Chương

11,329 lượt đọc

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Từ Khánh Vân

29 Chương

11,638 lượt đọc

Tục Thái A Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Từ Khánh Vân

52 Chương

12,242 lượt đọc

Hồng Thần Huyết Ấn

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

57 Chương

12,185 lượt đọc

Thiên Mộc Sắc Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

32 Chương

11,813 lượt đọc

Vô Song Kiếm Pháp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Cổ Như Phong

34 Chương

11,814 lượt đọc

Mai Hoa Quái Kiệt

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

40 Chương

11,861 lượt đọc

Hàn Mai Kim Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

18 Chương

11,342 lượt đọc

Thần Võ Bí Kíp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

27 Chương

11,575 lượt đọc

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Nam Kim Thạch

72 Chương

12,441 lượt đọc

Hoạt Sát

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Khuyết Danh

58 Chương

12,215 lượt đọc

Tục Tiểu Tà Thần

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Cổ Long

41 Chương

11,761 lượt đọc

Ma Ảnh Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

52 Chương

12,247 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 24,200 lượt đọc

2

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 18,241 lượt đọc

3

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 17,765 lượt đọc

3

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 17,231 lượt đọc

4

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 17,222 lượt đọc

5

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 16,367 lượt đọc

6

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 15,849 lượt đọc

7

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 15,799 lượt đọc

8

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 15,351 lượt đọc

9

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ngôn Tình • 15,083 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN