Giang Hồ

Cữu Chưởng Huyền Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

52 Chương

13,261 lượt đọc

Độc Cô Quái Khách

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Hàn Giang Nhạn

72 Chương

14,132 lượt đọc

Độc Hiệp Phi Long

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Hoa Mãn Thiên

16 Chương

11,694 lượt đọc

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Từ Khánh Vân

29 Chương

12,039 lượt đọc

Tục Thái A Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Từ Khánh Vân

52 Chương

12,790 lượt đọc

Hồng Thần Huyết Ấn

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

57 Chương

12,784 lượt đọc

Thiên Mộc Sắc Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

32 Chương

12,303 lượt đọc

Vô Song Kiếm Pháp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Cổ Như Phong

34 Chương

12,342 lượt đọc

Mai Hoa Quái Kiệt

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

40 Chương

12,200 lượt đọc

Hàn Mai Kim Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

18 Chương

11,586 lượt đọc

Thần Võ Bí Kíp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

27 Chương

11,995 lượt đọc

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Nam Kim Thạch

72 Chương

13,325 lượt đọc

Hoạt Sát

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Khuyết Danh

58 Chương

12,756 lượt đọc

Tục Tiểu Tà Thần

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Cổ Long

41 Chương

12,209 lượt đọc

Ma Ảnh Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

52 Chương

12,898 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 28,377 lượt đọc

2

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 20,515 lượt đọc

3

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 19,961 lượt đọc

3

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 19,560 lượt đọc

4

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 19,172 lượt đọc

5

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 18,905 lượt đọc

6

Thiên Quan Song Hiệp

Kiếm Hiệp • 18,298 lượt đọc

7

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 18,224 lượt đọc

8

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 17,768 lượt đọc

9

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 16,948 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN