Giang Hồ

Cữu Chưởng Huyền Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

52 Chương

12,762 lượt đọc

Độc Cô Quái Khách

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Hàn Giang Nhạn

72 Chương

13,565 lượt đọc

Độc Hiệp Phi Long

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Hoa Mãn Thiên

16 Chương

11,540 lượt đọc

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Từ Khánh Vân

29 Chương

11,809 lượt đọc

Tục Thái A Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Từ Khánh Vân

52 Chương

12,436 lượt đọc

Hồng Thần Huyết Ấn

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

57 Chương

12,419 lượt đọc

Thiên Mộc Sắc Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

32 Chương

12,001 lượt đọc

Vô Song Kiếm Pháp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Cổ Như Phong

34 Chương

12,088 lượt đọc

Mai Hoa Quái Kiệt

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

40 Chương

11,973 lượt đọc

Hàn Mai Kim Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

18 Chương

11,491 lượt đọc

Thần Võ Bí Kíp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

27 Chương

11,656 lượt đọc

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Nam Kim Thạch

72 Chương

12,839 lượt đọc

Hoạt Sát

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Khuyết Danh

58 Chương

12,419 lượt đọc

Tục Tiểu Tà Thần

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Cổ Long

41 Chương

11,901 lượt đọc

Ma Ảnh Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

52 Chương

12,433 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 25,212 lượt đọc

2

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 19,378 lượt đọc

3

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 18,991 lượt đọc

3

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 17,977 lượt đọc

4

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 17,850 lượt đọc

5

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 17,434 lượt đọc

6

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 16,441 lượt đọc

7

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 16,397 lượt đọc

8

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 15,979 lượt đọc

9

Thiên Quan Song Hiệp

Kiếm Hiệp • 15,774 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN