Giang Hồ

Huyết Chưởng Thánh Tâm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Tuyết Nhạn

71 Chương

13,191 lượt đọc

Hàn Huyết Lệnh

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Nhất Giang

65 Chương

13,585 lượt đọc

Ma Nữ Đa Tình

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Giả Kim Dung

71 Chương

13,381 lượt đọc

Vô Ảnh Thần Chiêu

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

35 Chương

12,448 lượt đọc

Ma Đao Sát Tinh

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Nam Trai

60 Chương

13,003 lượt đọc

Yên Chi Bảo Đao

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

28 Chương

11,809 lượt đọc

Tố Thủ Kiếp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

60 Chương

12,958 lượt đọc

Hoàng Nhan Đoạt Phách

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Quỳnh Mai

73 Chương

13,120 lượt đọc

Tu La Thần Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Tiêu Sắc

79 Chương

13,109 lượt đọc

Bát Bộ Thần Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

72 Chương

13,335 lượt đọc

Đường Phương Nhất Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ôn Thụy An

17 Chương

11,540 lượt đọc

Huyết Thư

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

20 Chương

11,753 lượt đọc

Tiểu Sát Tinh 1

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Giả Cổ Long

72 Chương

12,939 lượt đọc

Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

24 Chương

11,701 lượt đọc

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngô Biển Quân

286 Chương

17,758 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 27,472 lượt đọc

2

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 20,010 lượt đọc

3

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 19,640 lượt đọc

3

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 18,918 lượt đọc

4

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 18,574 lượt đọc

5

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 18,425 lượt đọc

6

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 17,758 lượt đọc

7

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 16,970 lượt đọc

8

Thiên Quan Song Hiệp

Kiếm Hiệp • 16,748 lượt đọc

9

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 16,575 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN