Giang Hồ

Huyết Chưởng Thánh Tâm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Tuyết Nhạn

71 Chương

12,755 lượt đọc

Hàn Huyết Lệnh

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Nhất Giang

65 Chương

12,544 lượt đọc

Ma Nữ Đa Tình

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Giả Kim Dung

71 Chương

12,538 lượt đọc

Vô Ảnh Thần Chiêu

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

35 Chương

12,056 lượt đọc

Ma Đao Sát Tinh

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Nam Trai

60 Chương

12,419 lượt đọc

Yên Chi Bảo Đao

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

28 Chương

11,658 lượt đọc

Tố Thủ Kiếp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

60 Chương

12,271 lượt đọc

Hoàng Nhan Đoạt Phách

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Quỳnh Mai

73 Chương

12,588 lượt đọc

Tu La Thần Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Tiêu Sắc

79 Chương

12,571 lượt đọc

Bát Bộ Thần Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

72 Chương

12,649 lượt đọc

Đường Phương Nhất Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ôn Thụy An

17 Chương

11,390 lượt đọc

Huyết Thư

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

20 Chương

11,542 lượt đọc

Tiểu Sát Tinh 1

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Giả Cổ Long

72 Chương

12,444 lượt đọc

Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

24 Chương

11,546 lượt đọc

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngô Biển Quân

286 Chương

15,660 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 24,084 lượt đọc

2

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 18,184 lượt đọc

3

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 17,698 lượt đọc

3

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 17,192 lượt đọc

4

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 17,146 lượt đọc

5

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 16,214 lượt đọc

6

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 15,787 lượt đọc

7

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 15,660 lượt đọc

8

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 15,316 lượt đọc

9

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ngôn Tình • 15,057 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN