Giang Hồ

Huyết Chưởng Thánh Tâm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Tuyết Nhạn

71 Chương

12,418 lượt đọc

Hàn Huyết Lệnh

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Nhất Giang

65 Chương

12,208 lượt đọc

Ma Nữ Đa Tình

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Giả Kim Dung

71 Chương

12,232 lượt đọc

Vô Ảnh Thần Chiêu

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

35 Chương

11,742 lượt đọc

Ma Đao Sát Tinh

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Nam Trai

60 Chương

12,183 lượt đọc

Yên Chi Bảo Đao

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

28 Chương

11,443 lượt đọc

Tố Thủ Kiếp

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

60 Chương

12,012 lượt đọc

Hoàng Nhan Đoạt Phách

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Quỳnh Mai

73 Chương

12,403 lượt đọc

Tu La Thần Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Tiêu Sắc

79 Chương

12,333 lượt đọc

Bát Bộ Thần Công

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Vô Danh

72 Chương

12,429 lượt đọc

Đường Phương Nhất Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ôn Thụy An

17 Chương

11,333 lượt đọc

Huyết Thư

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Độc Cô Hồng

20 Chương

11,444 lượt đọc

Tiểu Sát Tinh 1

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Giả Cổ Long

72 Chương

12,235 lượt đọc

Cuồng Hiệp Tà Kiếm

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngọa Long Sinh

24 Chương

11,437 lượt đọc

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp ,Giang Hồ

Ngô Biển Quân

286 Chương

14,482 lượt đọc

TRUYỆN Giang Hồ HOT

1

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ngôn Tình • 23,088 lượt đọc

2

Hảo Mộc Vọng Thiên

Ngôn Tình • 17,543 lượt đọc

3

Thiên Hạ Đệ Nhị

Ngôn Tình • 17,040 lượt đọc

3

Khách Điếm Đại Long Môn

Ngôn Tình • 16,656 lượt đọc

4

Phiêu Du Giang Hồ

Ngôn Tình • 16,602 lượt đọc

5

Bất Diệt Truyền Thuyết

Kiếm Hiệp • 15,368 lượt đọc

6

Giang Hồ Kỳ Cục

Ngôn Tình • 15,277 lượt đọc

7

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ngôn Tình • 14,858 lượt đọc

8

Ta Là Đông Phương Bất Bại

Ngôn Tình • 14,714 lượt đọc

9

Thần Mộ (Tru Ma)

Kiếm Hiệp • 14,482 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN