Linh Dị

Đồng Xu Nhuốm Máu

Truyện Ma ,Linh Dị

Thạch Bất Hoại

3 Chương

1,203 lượt đọc

Bức Tranh Chết Chóc

Truyện Ma ,Linh Dị

Thạch Bất Hoại

7 Chương

1,715 lượt đọc

Quả Cam Luân Hồi

Truyện Ma ,Linh Dị

Hồng Nương Tử

23 Chương

5,894 lượt đọc

Cẩm Tú Kỳ Bào

Truyện Ma ,Linh Dị

Chu Nghiệp Á

27 Chương

4,146 lượt đọc

Cưới Ma

Truyện Ma ,Linh Dị

Chu Đức Đông

71 Chương

18,856 lượt đọc

TRUYỆN Linh Dị HOT

1

Nhân Duyên Tiền Kiếp

Xuyên Không • 67,765 lượt đọc

2

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 59,423 lượt đọc

3

Phấn Thơm (Bolide Blue)

Dị Giới • 55,344 lượt đọc

3

Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Xuyên Không • 53,576 lượt đọc

4

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Truyện Ma • 43,641 lượt đọc

5

Vân Long Phá Nguyệt

Ngôn Tình • 35,359 lượt đọc

6

Tương Tư Ác Quỷ

Ngôn Tình • 21,903 lượt đọc

7

Duyên Tới Là Anh

Ngôn Tình • 21,600 lượt đọc

8

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Ngôn Tình • 20,431 lượt đọc

9

Ngục Quỷ

Truyện Ma • 19,960 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN