Linh Dị

Bức Tranh Chết Chóc

Truyện Ma ,Linh Dị

Thạch Bất Hoại

7 Chương

1,641 lượt đọc

Quả Cam Luân Hồi

Truyện Ma ,Linh Dị

Hồng Nương Tử

23 Chương

5,618 lượt đọc

Cẩm Tú Kỳ Bào

Truyện Ma ,Linh Dị

Chu Nghiệp Á

27 Chương

3,952 lượt đọc

Cưới Ma

Truyện Ma ,Linh Dị

Chu Đức Đông

71 Chương

17,228 lượt đọc

TRUYỆN Linh Dị HOT

1

Nhân Duyên Tiền Kiếp

Xuyên Không • 66,500 lượt đọc

2

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 58,166 lượt đọc

3

Phấn Thơm (Bolide Blue)

Dị Giới • 55,122 lượt đọc

3

Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Xuyên Không • 53,548 lượt đọc

4

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Truyện Ma • 38,947 lượt đọc

5

Vân Long Phá Nguyệt

Ngôn Tình • 32,833 lượt đọc

6

Tương Tư Ác Quỷ

Ngôn Tình • 21,178 lượt đọc

7

Duyên Tới Là Anh

Ngôn Tình • 20,079 lượt đọc

8

Huyết Án Liên Hoàn

Truyện Ma • 19,678 lượt đọc

9

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Ngôn Tình • 19,342 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN