Linh Dị

Đồng Xu Nhuốm Máu

Truyện Ma ,Linh Dị

Thạch Bất Hoại

3 Chương

1,302 lượt đọc

Bức Tranh Chết Chóc

Truyện Ma ,Linh Dị

Thạch Bất Hoại

7 Chương

1,870 lượt đọc

Quả Cam Luân Hồi

Truyện Ma ,Linh Dị

Hồng Nương Tử

23 Chương

6,170 lượt đọc

Cẩm Tú Kỳ Bào

Truyện Ma ,Linh Dị

Chu Nghiệp Á

27 Chương

4,614 lượt đọc

Cưới Ma

Truyện Ma ,Linh Dị

Chu Đức Đông

71 Chương

21,043 lượt đọc

TRUYỆN Linh Dị HOT

1

Nhân Duyên Tiền Kiếp

Xuyên Không • 68,883 lượt đọc

2

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 61,038 lượt đọc

3

Phấn Thơm (Bolide Blue)

Dị Giới • 55,658 lượt đọc

3

Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Xuyên Không • 53,620 lượt đọc

4

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Truyện Ma • 51,311 lượt đọc

5

Vân Long Phá Nguyệt

Ngôn Tình • 39,318 lượt đọc

6

Duyên Tới Là Anh

Ngôn Tình • 24,960 lượt đọc

7

Ngục Quỷ

Truyện Ma • 22,495 lượt đọc

8

Tương Tư Ác Quỷ

Ngôn Tình • 22,356 lượt đọc

9

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Ngôn Tình • 21,613 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN