Linh Dị

Đồng Xu Nhuốm Máu

Truyện Ma , Linh Dị

Thạch Bất Hoại

3 Chương

1,602 lượt đọc

Bức Tranh Chết Chóc

Truyện Ma , Linh Dị

Thạch Bất Hoại

7 Chương

2,471 lượt đọc

Quả Cam Luân Hồi

Truyện Ma , Linh Dị

Hồng Nương Tử

23 Chương

7,208 lượt đọc

Cẩm Tú Kỳ Bào

Truyện Ma , Linh Dị

Chu Nghiệp Á

27 Chương

5,804 lượt đọc

Cưới Ma

Truyện Ma , Linh Dị

Chu Đức Đông

71 Chương

30,362 lượt đọc

TRUYỆN Linh Dị HOT

1

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Truyện Ma • 77,658 lượt đọc

2

Nhân Duyên Tiền Kiếp

Xuyên Không • 72,519 lượt đọc

3

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 63,938 lượt đọc

3

Phấn Thơm (Bolide Blue)

Dị Giới • 56,522 lượt đọc

4

Xuyên Qua Miêu Yêu Dưỡng Thành Phi

Xuyên Không • 53,767 lượt đọc

5

Vân Long Phá Nguyệt

Ngôn Tình • 50,862 lượt đọc

6

Hồ Sơ Bí Ẩn

Ngôn Tình • 41,032 lượt đọc

7

Duyên Tới Là Anh

Ngôn Tình • 35,477 lượt đọc

8

Cưới Ma

Truyện Ma • 30,362 lượt đọc

9

Ngục Quỷ

Truyện Ma • 28,649 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN