THÔNG TIN TRUYỆN

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Trùng)

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: tg Tử Dục

Tình trạng: Hoàn Thành

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Trùng)

Truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta của tác giả Tứ Dực nói về Phùng Phùng là một cô nhi câm, bị bán vào Nạp gia.

Cuộc sống mới hầu hạ một chủ nhân mới quả thực vô cùng đáng sợ, bảo chủ ngôn tình ngược này luôn tùy cơ làm ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C43 - Chương 43 - Ngoại Truyện

11 tháng trước

C42 - Chương 42 - Chương 42

11 tháng trước

C41 - Chương 41 - Chương 41

11 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Chương 1

11 tháng trước

C2 - Chương 2 - Chương 2

11 tháng trước

C3 - Chương 3 - Chương 3

11 tháng trước

C4 - Chương 4 - Chương 4

11 tháng trước

C5 - Chương 5 - Chương 5

11 tháng trước

C6 - Chương 6 - Chương 6

11 tháng trước

C7 - Chương 7 - Chương 7

11 tháng trước

C8 - Chương 8 - Chương 8

11 tháng trước

C9 - Chương 9 - Chương 9

11 tháng trước

C10 - Chương 10 - Chương 10

11 tháng trước

Trang 1/5

BÌNH LUẬN TRUYỆN