THÔNG TIN TRUYỆN

Nhược Thủy Cửu Khanh

Thể loại: Võng Du

Tác giả: Lâm Sơ Ước

Tình trạng: Còn Tiếp...

Nhược Thủy Cửu Khanh

Giới thiệu:Thề tiến hành JQ tới cùng!!

Võng du + Ngôn tình ---- tiểu thuyết ấm lòng ấm phổi ấm dạ dày ấm gan ấm ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C47 - Chương 47: Bắp đùi Ô Long . . .

14 giờ trước

C46 - Chương 46: Lớn lên một đống . . .

14 giờ trước

C45 - Chương 45: Phu nhân bớt giận . . .

3 tuần trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Xếp hàng cầu hôn

2 năm trước

C2 - Khởi động bang chiến

2 năm trước

C3 - Anh hùng cứu mỹ nhân...

2 năm trước

C4 - Thân là bảo tiêu...

2 năm trước

C5 - Chương 5: Họa thủy xuất thế

2 năm trước

C6 - Chương 6: Trung tâm Không Thủ Đạo

2 năm trước

C7 - Chương 7: Ai là tiện nhân

2 năm trước

C8 - Chương 8: Bảo tiêu của mình ta

2 năm trước

C9 - Chương 9: Kẻ gây họa tới…

2 năm trước

C10 - Chương 10: Người bí ẩn…

2 năm trước

Trang 1/5

BÌNH LUẬN TRUYỆN