Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng | Đọc truyện online Full

Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Thông Tin Truyện : Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Đánh giá: 10/10 từ 1 lượt đánh giá.

Tác giả: Tiểu Điệp Yêu

Thể loại: Dị Giới

Trạng Thái: Còn tiếp

Lượt đọc: 798

Chương mới Cập Nhập

Chương 9: Chương 9 - Mị Dược Hợp Hoan Tán (Tt)

4 tháng trước

Chương 8: Chương 8 - Mị Dược Hợp Hoan Tán

4 tháng trước

TÓM TẮT TRUYỆN:

Truyện: Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng

Tác giả: Tiểu Điệp Yêu

Thể ...

Chương Tên Chương Cập Nhập
Chương 1 Chương 1 - Cổ Mộ Ngàn Năm

4 tháng trước

Chương 2 Chương 2 - Huyết Châu Dẫn Hồn

4 tháng trước

Chương 3 Chương 3 - Xuyên Qua Dị Giới

4 tháng trước

Chương 4 Chương 4 - Mỹ Nam Huyết Châu

4 tháng trước

Chương 5 Chương 5 - Tướng Phủ Ra Oai

4 tháng trước

Chương 6 Chương 6 - Hỏa Thiêu Tướng Phủ

4 tháng trước

Chương 7 Chương 7 - Nữ Tử Thanh Lâu

4 tháng trước

Chương 8 Chương 8 - Mị Dược Hợp Hoan Tán

4 tháng trước

Chương 9 Chương 9 - Mị Dược Hợp Hoan Tán (Tt)

4 tháng trước

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới

218 Chương

47178 lượt đọc

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Dị Giới

91 Chương

4728 lượt đọc

Cực Phẩm Hệ Thống

Cực Phẩm Hệ Thống

Dị Giới

168 Chương

2863 lượt đọc

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Dị Giới

224 Chương

2503 lượt đọc

Đan Khí Thần Tôn

Đan Khí Thần Tôn

Dị Giới

88 Chương

2166 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới

218 Chương

47178 lượt đọc

Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)

Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)

Dị Giới

1093 Chương

50117 lượt đọc

Quốc Vương Vạn Tuế

Quốc Vương Vạn Tuế

Dị Giới

344 Chương

26734 lượt đọc

Đan Vũ Càn Khôn

Đan Vũ Càn Khôn

Dị Giới

1830 Chương

200780 lượt đọc

Sát Thần

Sát Thần

Dị Giới

1608 Chương

78721 lượt đọc