Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi | Đọc truyện online Full

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Thông Tin Truyện : Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Đánh giá: 7/10 từ 45 lượt đánh giá.

Tác giả: Vệ Sơ Lãng

Thể loại: Xuyên Không

Trạng Thái: Còn tiếp

Lượt đọc: 959563

Chương mới Cập Nhập

Chương 2086: Q.4 - Chương 2086 - Lão Hồ Ly Thẩm Gia 6

6 ngày trước

Chương 2085: Q.4 - Chương 2085 - Lão Hồ Ly Thẩm Gia 5

6 ngày trước

TÓM TẮT TRUYỆN:

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi là tác phẩm thần tiên đầy ma mị. Khi tác giả Vệ Sơ Lãng đã khéo léo diễn tả những tình tiết độc thoại nội tâm lồng ghép vào trong chính lời thoai của ...

Chương Tên Chương Cập Nhập
Chương 1 Đỗ di nương quá quắt (1)

2 năm trước

Chương 2 Đỗ di nương quá quắt (2)

2 năm trước

Chương 3 Đỗ di nương quá quắt (3)

2 năm trước

Chương 4 Vị tiểu thư này không tầm thường (1)

2 năm trước

Chương 5 Vị tiểu thư này không tầm thường (2)

2 năm trước

Chương 6 Vị tiểu thư này không tầm thường (3)

2 năm trước

Chương 7 Vị tiểu thư này không tầm thường (4)

2 năm trước

Chương 8 Vị tiểu thư này không tầm thường (5)

2 năm trước

Chương 9 Chỉnh Đỗ Di nương (1 )

2 năm trước

Chương 10 Chỉnh Đỗ Di nương (2)

2 năm trước

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Xuyên Không

2086 Chương

959563 lượt đọc

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Xuyên Không

359 Chương

273760 lượt đọc

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Xuyên Không

223 Chương

202208 lượt đọc

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Xuyên Không

441 Chương

125046 lượt đọc

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

Xuyên Không

208 Chương

96536 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Xuyên Không

359 Chương

273760 lượt đọc

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Xuyên Không

441 Chương

125046 lượt đọc

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Xuyên Không

41 Chương

4889 lượt đọc

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Xuyên Không

2086 Chương

959563 lượt đọc

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Xuyên Không

103 Chương

56890 lượt đọc