Quý Nữ Khó Cầu | Đọc truyện online Full

Quý Nữ Khó Cầu

Quý Nữ Khó Cầu

Thông Tin Truyện : Quý Nữ Khó Cầu

Đánh giá: 8/10 từ 132 lượt đánh giá.

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Thể loại: Xuyên Không

Trạng Thái: Hoàn Thành

Lượt đọc: 518907

Chương mới Cập Nhập

Chương 144: NGOẠI TRUYỆN : trăm năm hảo hợp

2 năm trước

Chương 143: CHƯƠNG CUỐI : Đại Kết Cục

2 năm trước

TÓM TẮT TRUYỆN:

Truyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách xoay quanh những bài học kinh nghiệm đã từng thất bại ở kiếp trước khiến cho nàng luôn cảnh giác với từng lời nói của người ...

Chương Tên Chương Cập Nhập
Chương 1 Tiệc mừng đoạt mệnh.

2 năm trước

Chương 2 Bất ngờ sống lại.

2 năm trước

Chương 3 Tỷ đệ tình thâm

2 năm trước

Chương 4 Kế mẫu gây khó dễ

2 năm trước

Chương 5 Lần đầu tiên giao chiến

2 năm trước

Chương 6 Trêu chọc Hách Liên Dục

2 năm trước

Chương 7 Bái sư Trạng Nguyên

2 năm trước

Chương 8 Gặp lại Thế tử

2 năm trước

Chương 9 Trai cò tranh nhau

2 năm trước

Chương 10 Gần gũi thứ tỷ.

2 năm trước

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Xuyên Không

2086 Chương

960080 lượt đọc

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Xuyên Không

359 Chương

274378 lượt đọc

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Xuyên Không

223 Chương

202368 lượt đọc

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Xuyên Không

441 Chương

125505 lượt đọc

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

Xuyên Không

211 Chương

96774 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Xuyên Không

359 Chương

274378 lượt đọc

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Xuyên Không

441 Chương

125505 lượt đọc

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Xuyên Không

41 Chương

4908 lượt đọc

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Xuyên Không

2086 Chương

960080 lượt đọc

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Xuyên Không

103 Chương

56949 lượt đọc