THÔNG TIN TRUYỆN

Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Thể loại: Ngôn Tình ,Xuất Bản

Tác giả: Chương Nhiễm Nhiễm

Tình trạng: Hoàn Thành

Tarot Lá Bài Để Ngỏ

Tác phẩm Tarot Lá Bài Để Ngỏ được ví như là truyện ngôn tình hay nhất hiện nay của tác giả trẻ Chương Nhiễm Nhiễm, câu chuyện nói rằng bài đã trải, hãy rút bốn lá và chờ đợi bài tarot phán quyết.

Đỗ Xuân Hiểu rời khỏi trấn ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C29 - Chương 29 - Vĩ Thanh

1 năm trước

C28 - Chương 28 - Chương 28

1 năm trước

C27 - Chương 27 - Chân Tướng Thầy Tư Tế

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Mở Đầu

2 năm trước

C2 - Chương 2 - Đường Huy Xui Xẻo (1)

2 năm trước

C3 - Chương 3 - Đường Huy Xui Xẻo (2)

2 năm trước

C4 - Chương 4 - Đường Huy Xui Xẻo (3)

2 năm trước

C5 - Chương 5 - Đường Huy Xui Xẻo (4)

2 năm trước

C6 - Chương 6 - Đường Huy Xui Xẻo (5)

2 năm trước

C7 - Chương 7 - Thế Giới Của Thi Thường Vân (1)

2 năm trước

C8 - Chương 8 - Thế Giới Của Thi Thường Vân (2)

2 năm trước

C9 - Chương 9 - Thế Giới Của Thi Thường Vân (3)

2 năm trước

C10 - Chương 10 - Thế Giới Của Thi Thường Vân (4)

2 năm trước

Trang 1/3

BÌNH LUẬN TRUYỆN