THÔNG TIN TRUYỆN

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

Thể loại: Ngôn Tình

Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử

Tình trạng: Hoàn Thành

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

Mục Cẩm trong truyện Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi của tác giả Hi Nguyệt Công Tử đường đường là thái tử của một triều đình nhưng lại bị chính phụ hoàng của mình ép lấy thái tử phi ngôn tình sủng mà người này ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C65 - Chương 65 - Đời Này Kiếp Này

7 tháng trước

C64 - Chương 64 - Thần Tiên Quyến Lữ

7 tháng trước

C63 - Chương 63 - Mối Tình Khuynh Thế

7 tháng trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Tiên Đồ Đằng Đẵng

7 tháng trước

C2 - Chương 2 - Thái Tử Phi Bị Lạnh Nhạt

7 tháng trước

C3 - Chương 3 - Đêm Trăng Tròn. Chung Phòng

7 tháng trước

C4 - Chương 4 - Cung Yến. Diễn Kịch

7 tháng trước

C5 - Chương 5 - Châm Ngòi Ly Gián

7 tháng trước

C6 - Chương 6 - Bỗng Dưng Dựng Chuyện

7 tháng trước

C7 - Chương 7 - Bèo Nước Gặp Nhau

7 tháng trước

C8 - Chương 8 - Hoài Nghi. Chân Tướng

7 tháng trước

C9 - Chương 9 - Gặp Yêu Quái. Hoạn Nạn

7 tháng trước

C10 - Chương 10 - Lần Đầu Nếm Thử Vị Ghen

7 tháng trước

Trang 1/7

BÌNH LUẬN TRUYỆN