Tokyo Hoàng Đạo Án | Đọc truyện online Full

Tokyo Hoàng Đạo Án

Tokyo Hoàng Đạo Án

Thông Tin Truyện : Tokyo Hoàng Đạo Án

Đánh giá: 10/10 từ 1 lượt đánh giá.

Tác giả: Soji Shimada

Thể loại: Trinh Thám

Trạng Thái: Hoàn Thành

Lượt đọc: 12791

Chương mới Cập Nhập

Chương 44: Cảnh 4: Tiếng gõ cửa

2 năm trước

Chương 43: Cảnh 3 : Cấu trúc cơ bản

2 năm trước

TÓM TẮT TRUYỆN:

Hãy tới đây, hạ giới và vòm trời Bombô

Ta sẽ giết các con và cháu ta

Cắt thân thể chúng rời rã ra

Ghép phần đẹp nhất thành người mới

Mảnh miếng ...

Chương Tên Chương Cập Nhập
Chương 1 Chúc thư

2 năm trước

Chương 2 Chương 2

2 năm trước

Chương 3 Chương 3

2 năm trước

Chương 4 Chương 4

2 năm trước

Chương 5 Bí ẩn bốn mươi năm chưa có lời giải

2 năm trước

Chương 6 Chương 6

2 năm trước

Chương 7 Cảnh 2: Bức vẽ thứ 12

2 năm trước

Chương 8 Chương 8

2 năm trước

Chương 9 Cảnh 3: Chiếc bình và tấm gương

2 năm trước

Chương 10 Chương 10

2 năm trước

Truyện Đề Cử

Quyền Thần

Quyền Thần

Trinh Thám

1139 Chương

44512 lượt đọc

Hình Danh Sư Gia

Hình Danh Sư Gia

Trinh Thám

583 Chương

76021 lượt đọc

Nhất Phẩm Phong Lưu

Nhất Phẩm Phong Lưu

Trinh Thám

340 Chương

21241 lượt đọc

Đặc Công Xuất Ngũ

Đặc Công Xuất Ngũ

Trinh Thám

330 Chương

34862 lượt đọc