THÔNG TIN TRUYỆN

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện Sủng

Tác giả: Xan-Mieu-Ai-Ngu

Tình trạng: Còn Tiếp...

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Trèo cửa sổ gây án: Ông xã ra tay nhẹ nhàng
Tác giả: Xán Miểu Ái Ngư
Thể loại: Tổng tài, sủng, 
Đối với Miểu Miểu mà nói, đời này chuyện thông minh nhất đã làm là thời điểm then chốt, mở ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C1360 - Chương 1360: Anh là thần sao? Phải không , phải không 4

Vừa xong

C1359 - Chương 1359: Anh là thần sao? Phải không , phải không 3

Vừa xong

C1358 - Chương 1358: Anh là thần sao? Phải không , phải không 2

Vừa xong

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1261 - Chương 1261: Phá kén thành bướm 9

Vừa xong

C1262 - Chương 1262: Phá kén thành bướm 10

Vừa xong

C1263 - Chương 1263: Phá kén thành bướm 11

Vừa xong

C1264 - Chương 1264: Phá kén thành bướm 12.

Vừa xong

C1265 - Chương 1265: Phá kén thành bướm 13

Vừa xong

C1266 - Chương 1266: Phá kén thành bướm 14.

Vừa xong

C1267 - Chương 1267: Phá kén thành bướm 15

Vừa xong

C1268 - Chương 1268: Phá kén thành bướm 16

Vừa xong

C1269 - Chương 1269: Phá kén thành bướm 17

Vừa xong

C1270 - Chương 1270: Phá kén thành bướm 20

Vừa xong

Trang 127/136

BÌNH LUẬN TRUYỆN