THÔNG TIN TRUYỆN

Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Thể loại: Võng Du

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Tình trạng: Ngưng

Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Ngòi bút của tác giả Quỷ Quái Muội đã viết nên truyện Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái, một câu chuyện võng du hay xoay quanh “Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe dừng, cô gái thanh xuân xinh đẹp Tiểu Hỉ giá lâm.” ( Mời hãy tưởng tượng đến ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C44 - Chương 44 - Hắn Gọi Nàng Là Tiểu Hỉ?

1 năm trước

C43 - Chương 43 - Mọi Người, Tái Kiến

1 năm trước

C42 - Chương 42 - Sát! Sát! !

1 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Chương 1 - Đáng Thương Không Ai Yêu

1 năm trước

C2 - Chương 2 - Ktv Đi!

1 năm trước

C3 - Chương 3 - Đứa Nhỏ Tiểu Hỉ Đau Buồn.

1 năm trước

C4 - Chương 4 - Trước Trận Chiến Gia Tộc.

1 năm trước

C5 - Chương 5 - Toàn Thể Rớt Mạng ?

1 năm trước

C6 - Chương 6 - Đoàn Đội Tập Hợp

1 năm trước

C7 - Chương 7 - Tôi Luôn Ở Đây Đợi Cô.

1 năm trước

C8 - Chương 8 - Xung Hỉ.

1 năm trước

C9 - Chương 9 - Không Có Điều Gì Muốn Hỏi Sao?

1 năm trước

C10 - Chương 10 - Hợp Tác Vui Vẻ

1 năm trước

Trang 1/5

BÌNH LUẬN TRUYỆN