THÔNG TIN TRUYỆN

Viên Gia Chi Chủ

Lượt đọc: 4,030

Thể loại: Lịch Sử ,

Tác giả: Tao Mi Đạp Mục

Tình trạng: Còn Tiếp...

Viên Gia Chi Chủ

Sống lại tại Tam Quốc, thành Viên Thiệu cái thứ ba nhi tử Viên Thượng, nên xảo bất xảo càng hay là đang trận chiến Quan Độ trung!

Lúc này trận chiến Quan Độ đã tiếp cận kết thúc, Hứa Du đã trốn tránh Viên Thiệu, ...

Xem thêm »

DS Chương Đọc Truyện

CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬP

C13 - Lại dọa Hứa Chử

2 năm trước

C12 - Ô Sào chi chiến

2 năm trước

C11 - Gian hùng

2 năm trước

TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬP

C1 - Viên gia tam công tử

2 năm trước

C2 - Nguy cơ tràn ngập

2 năm trước

C3 - Nghị sự

2 năm trước

C4 - Hối hả ngược xuôi

2 năm trước

C5 - Binh cứu Ô Sào

2 năm trước

C6 - Tửu đồ Thuần Vu Quỳnh

2 năm trước

C7 - Tào Quân đánh tới

2 năm trước

C8 - Lập kế hoạch thủ lương

2 năm trước

C9 - Tận lực trì hoãn

2 năm trước

C10 - Viên Thiệu xuất binh

2 năm trước

Trang 1/2

BÌNH LUẬN TRUYỆN

TRUYỆN HOT

1

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử • 91,758 lượt đọc

2

Soán Đường

Lịch Sử • 88,219 lượt đọc

3

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử • 71,164 lượt đọc

3

Thuận Minh

Lịch Sử • 49,938 lượt đọc

4

Tống Y

Lịch Sử • 49,055 lượt đọc

5

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử • 38,334 lượt đọc

6

Đại Đường Tửu Đồ

Lịch Sử • 33,033 lượt đọc

7

Trí Tuệ Đại Tống

Lịch Sử • 29,116 lượt đọc

8

Đại Quan Nhân

Lịch Sử • 27,460 lượt đọc

Xem Thêm

NHỜ TÌM TRUYỆN