Vô Sỉ Đạo Tặc | Đọc truyện online Full

Vô Sỉ Đạo Tặc

Vô Sỉ Đạo Tặc

Thông Tin Truyện : Vô Sỉ Đạo Tặc

Đánh giá: 7/10 từ 8 lượt đánh giá.

Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc

Thể loại: Sắc Hiệp

Trạng Thái: Hoàn Thành

Lượt đọc: 70073

Chương mới Cập Nhập

Chương 258: Chương 258: Liên minh thần thánh (Chương cuối)

2 năm trước

Chương 257: Chương 257: Cướp lấy thần cách (version 2)

2 năm trước

TÓM TẮT TRUYỆN:

- Thông thường đọc thấy thể loại ma pháp mọi người thường nghĩ nhân vật chính là ma pháp sư hoặc chiến sĩ. Nhưng truyện này lại đề cập đến một loại nghề nghiệp khác: Đạo Tặc. Một loại nghề nghiệp luôn bị mọi người khinh bỉ. Một khi ...

Chương Tên Chương Cập Nhập
Chương 1 Chương 1 : Thâu Tiễn <Trộm Tiền>

2 năm trước

Chương 2 Chương 2 : Thiên Sinh Đạo Tặc

2 năm trước

Chương 3 Chương 3 : Hỏa Côn Vô Danh

2 năm trước

Chương 4 Chương 4 : Dục Thất Trung Đích Tuyệt Sắc Thiểu Nữ

2 năm trước

Chương 5 Chương 5 : Hắc Ám Cân

2 năm trước

Chương 6 Chương 6 : Tiểu Sắc Lang

2 năm trước

Chương 7 Chương 7 : Thâu Hương Thiết Ngọc

2 năm trước

Chương 8 Chương 8 : Kỳ quái đích nữ khách nhân

2 năm trước

Chương 9 Chương 9 : Viễn Phương Lai Khách

2 năm trước

Chương 10 Chương 10: Dạ Lang Dong Binh Đoàn

2 năm trước

Truyện Đề Cử

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Sắc Hiệp

1662 Chương

542968 lượt đọc

Thiếp Thân Đặc Công

Thiếp Thân Đặc Công

Sắc Hiệp

1858 Chương

282677 lượt đọc

Hi Du Hoa Tùng

Hi Du Hoa Tùng

Sắc Hiệp

969 Chương

142395 lượt đọc

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Sắc Hiệp

2205 Chương

165533 lượt đọc

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Sắc Hiệp

514 Chương

102808 lượt đọc