Xuyên đến nữ tôn quốc | Đọc truyện online Full

Xuyên đến nữ tôn quốc

Xuyên đến nữ tôn quốc

Thông Tin Truyện : Xuyên đến nữ tôn quốc

Đánh giá: 9/10 từ 3 lượt đánh giá.

Tác giả: Lãnh thiếu

Thể loại: Xuyên Không

Trạng Thái: Còn tiếp

Lượt đọc: 778

Chương mới Cập Nhập

Chương 7: NHÀ CÓ THÊM NGƯỜI.

3 tháng trước

Chương 6: BẮT CÁ 2.

3 tháng trước

TÓM TẮT TRUYỆN:

Tác giả: Lãnh thiếu

Thể loại: Xuyên không, nữ tôn, điền văn.

Tình trạng: đang sáng tác... rảnh rang và hứng thú lúc nào viết lúc đó.


Cô - ...

Chương Tên Chương Cập Nhập
Chương 1 XUYÊN QUA.

3 tháng trước

Chương 2 NÀNG THAY ĐỔI.

3 tháng trước

Chương 3 RA RUỘNG

3 tháng trước

Chương 4 BỮA CƠM ĐẦU TIÊN KHI XUYÊN QUA

3 tháng trước

Chương 5 BẮT CÁ

3 tháng trước

Chương 6 BẮT CÁ 2.

3 tháng trước

Chương 7 NHÀ CÓ THÊM NGƯỜI.

3 tháng trước

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Xuyên Không

2081 Chương

926211 lượt đọc

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Xuyên Không

352 Chương

262305 lượt đọc

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Xuyên Không

213 Chương

190066 lượt đọc

Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Xuyên Không

195 Chương

89099 lượt đọc

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Xuyên Không

91 Chương

55273 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Xuyên Không

352 Chương

262305 lượt đọc

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ

Xuyên Không

36 Chương

3773 lượt đọc

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Xuyên Không

2081 Chương

926211 lượt đọc

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Xuyên Không

102 Chương

52622 lượt đọc

Thịnh Thế Đích Phi

Thịnh Thế Đích Phi

Xuyên Không

447 Chương

213023 lượt đọc