ĐỌC TRUYỆN DỊ GIỚI HAY NHẤT | TRUYỆN DỊ GIỚI MỚI FULL

Truyện Dị Giới

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Dị Giới

BanhBaoThit

238 Chương

2394 lượt đọc

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Dị Giới

Tiêu Thất Gia

282 Chương

3530 lượt đọc

Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Dị Giới

Du Niên

59 Chương

3163 lượt đọc

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Dị Giới

Tiến Đạt

250 Chương

3555 lượt đọc

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Dị Giới

Lăng Vi Tuyết Thiến

205 Chương

69855 lượt đọc

Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

Dị Giới

Đế Thanh

347 Chương

3240 lượt đọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

Dị Giới

Mộc Diệp

13 Chương

228 lượt đọc

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Dị Giới

smskmytien

32 Chương

571 lượt đọc

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Dị Giới

Lộ Phi

844 Chương

130333 lượt đọc

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Dị Giới

Thụy Tiểu Ngốc

95 Chương

5501 lượt đọc

Cực Phẩm Hệ Thống

Cực Phẩm Hệ Thống

Dị Giới

Team Đang Bí Ý Tưởng

171 Chương

3535 lượt đọc

Đan Khí Thần Tôn

Đan Khí Thần Tôn

Dị Giới

Độc Cô Nhất Lang

91 Chương

2655 lượt đọc

Ma Tôn Đế Vương

Ma Tôn Đế Vương

Dị Giới

Triêu Nhan Nhi, Vũ Tử Mặc

19 Chương

449 lượt đọc

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Dị Giới

Tam Thiên Lưu Ly

98 Chương

2937 lượt đọc

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới

Tuyệt Thế khải Hàng

218 Chương

49578 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Dị Giới

844 Chương

130333 lượt đọc

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Dị Giới

205 Chương

69855 lượt đọc

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Dị Giới

95 Chương

5501 lượt đọc

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Dị Giới

250 Chương

3555 lượt đọc

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Dị Giới

282 Chương

3530 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới

218 Chương

49578 lượt đọc

Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)

Dị Giới

1093 Chương

54365 lượt đọc

Quốc Vương Vạn Tuế

Dị Giới

344 Chương

28081 lượt đọc

Đan Vũ Càn Khôn

Dị Giới

1830 Chương

211424 lượt đọc

Sát Thần

Dị Giới

1608 Chương

83850 lượt đọc