ĐỌC TRUYỆN DỊ GIỚI HAY NHẤT | TRUYỆN DỊ GIỚI MỚI FULL

Truyện Dị Giới

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Ma Tôn Đế Vương

Ma Tôn Đế Vương

Dị Giới

Triêu Nhan Nhi, Vũ Tử Mặc

18 Chương

329 lượt đọc

Thiên Tài Thần Thú Sư

Thiên Tài Thần Thú Sư

Dị Giới

Boy Vô Danh

60 Chương

1257 lượt đọc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Dị Giới

Thẩm Hề Hòa

82 Chương

315 lượt đọc

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Dị Giới

Phi la

30 Chương

77 lượt đọc

Lao Tù Ác Ma

Lao Tù Ác Ma

Dị Giới

Rồng chán chường

3 Chương

10 lượt đọc

Đại Tiêu Cục

Đại Tiêu Cục

Dị Giới

Tiểu Ngốc Chiêu

31 Chương

64 lượt đọc

Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quỷ Hô Bắt Quỷ

Dị Giới

Ba ngày ngủ hai

310 Chương

38059 lượt đọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

Hồng Ma Cổ Ngọc

Dị Giới

Mộc Diệp

12 Chương

163 lượt đọc

Dạ Huyết

Dạ Huyết

Dị Giới

quynhphuong0308

57 Chương

371 lượt đọc

Tình Yêu Nơi Dị Giới

Tình Yêu Nơi Dị Giới

Dị Giới

Sapphire

4 Chương

40 lượt đọc

Bạo Chúa

Bạo Chúa

Dị Giới

gelu567890

54 Chương

557 lượt đọc

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Dị Giới

Ngã Cật Tây Hồng Thị

89 Chương

3613 lượt đọc

Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Dị Giới

Dã Bắc

6 Chương

98 lượt đọc

Thú Sủng Thiên Hạ, Toàn Năng Triệu Hoán Sư

Thú Sủng Thiên Hạ, Toàn Năng Triệu Hoán Sư

Dị Giới

Tiểu Giã Áp

56 Chương

12487 lượt đọc

Thiên Ý

Thiên Ý

Dị Giới

Mạc Trung Chi Thủy

86 Chương

660 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Dị Giới

91 Chương

4702 lượt đọc

Dục Uyển

Dục Uyển

Dị Giới

68 Chương

4214 lượt đọc

Cực Phẩm Hệ Thống

Cực Phẩm Hệ Thống

Dị Giới

165 Chương

2558 lượt đọc

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Dị Giới

216 Chương

2442 lượt đọc

Đan Khí Thần Tôn

Đan Khí Thần Tôn

Dị Giới

87 Chương

2119 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới

217 Chương

46532 lượt đọc

Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)

Dị Giới

1093 Chương

49460 lượt đọc

Quốc Vương Vạn Tuế

Dị Giới

344 Chương

26616 lượt đọc

Đan Vũ Càn Khôn

Dị Giới

1830 Chương

199007 lượt đọc

Sát Thần

Dị Giới

1608 Chương

78436 lượt đọc