Cực Phẩm Hệ Thống

Cực Phẩm Hệ Thống

Dị Giới

Team Đang Bí Ý Tưởng

171 Chương

4,031 lượt đọc

Đan Khí Thần Tôn

Đan Khí Thần Tôn

Dị Giới

Độc Cô Nhất Lang

91 Chương

2,934 lượt đọc

Ma Tôn Đế Vương

Ma Tôn Đế Vương

Dị Giới

Triêu Nhan Nhi, Vũ Tử Mặc

19 Chương

507 lượt đọc

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới

Tuyệt Thế khải Hàng

218 Chương

51,228 lượt đọc

Ta Là Ma Vương: Dị Giới Sinh Tồn Ký

Ta Là Ma Vương: Dị Giới Sinh Tồn Ký

Dị Giới

Mèo Con Ki Bo

22 Chương

521 lượt đọc

Tiêu Nhiên

Tiêu Nhiên

Dị Giới

Tử Yêu Tuyết

24 Chương

226 lượt đọc

Nghịch Tử Đế Thần

Nghịch Tử Đế Thần

Dị Giới

Linh Miêu Cô Cô

2 Chương

18 lượt đọc

Trùng Sinh Thiên Tài Thần Côn

Trùng Sinh Thiên Tài Thần Côn

Dị Giới

Phượng Kim

101 Chương

2,617 lượt đọc

Đại Việt Dị Thế Ký

Đại Việt Dị Thế Ký

Dị Giới

Mid_Night

37 Chương

512 lượt đọc

Thiên Tài Thần Thú Sư

Thiên Tài Thần Thú Sư

Dị Giới

Boy Vô Danh

60 Chương

1,736 lượt đọc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Dị Giới

Thẩm Hề Hòa

82 Chương

851 lượt đọc

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Dị Giới

Phi la

30 Chương

226 lượt đọc

Lao Tù Ác Ma

Lao Tù Ác Ma

Dị Giới

Rồng chán chường

3 Chương

36 lượt đọc

Đại Tiêu Cục

Đại Tiêu Cục

Dị Giới

Tiểu Ngốc Chiêu

31 Chương

252 lượt đọc

Dạ Huyết

Dạ Huyết

Dị Giới

quynhphuong0308

57 Chương

658 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Dị Giới HOT

1

Đan Vũ Càn Khôn

Dị Giới • 216,118 lượt đọc

2

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Dị Giới • 134,879 lượt đọc

3

Thần Ma Hệ Thống

Dị Giới • 102,246 lượt đọc

3

Sát Thần

Dị Giới • 85,546 lượt đọc

4

Sủng Mị

Dị Giới • 83,765 lượt đọc

5

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Dị Giới • 73,935 lượt đọc

6

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Dị Giới • 57,906 lượt đọc

7

Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)

Dị Giới • 56,504 lượt đọc

8

Phấn Thơm (Bolide Blue)

Dị Giới • 54,805 lượt đọc

9

Dạ Tôn Dị Thế

Dị Giới • 51,228 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN