Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Ta Là Lão Ngũ

687 Chương

12,561 lượt đọc

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Huyền Huyễn

Thiên Chân Vô Tà

413 Chương

6,255 lượt đọc

Dao Hoan

Dao Hoan

Huyền Huyễn

Bắc Khuynh

13 Chương

54 lượt đọc

Phi Tuyết Mộng Hoa

Phi Tuyết Mộng Hoa

Huyền Huyễn

Tiên Mị

70 Chương

1,201 lượt đọc

Nguyệt Lão Bận Rộn

Nguyệt Lão Bận Rộn

Huyền Huyễn

Cửu Thiên Phi Vũ

10 Chương

48 lượt đọc

Konosuba Của Tui

Konosuba Của Tui

Huyền Huyễn

Heiwa_Ga Ichiban

27 Chương

87 lượt đọc

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Huyền Huyễn

Sênh Ca Như Mộng

77 Chương

6,013 lượt đọc

Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Huyền Huyễn

Vĩ Ngư

44 Chương

3,168 lượt đọc

Khuynh Vũ Luyến Ái

Khuynh Vũ Luyến Ái

Huyền Huyễn

Lãnh Nguyệt Hoạ

57 Chương

1,418 lượt đọc

Huyết Phượng Cung

Huyết Phượng Cung

Huyền Huyễn

Cung Trường Nguyệt

62 Chương

2,186 lượt đọc

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Huyền Huyễn

32++

152 Chương

9,372 lượt đọc

Nhật Ký Vô Diện

Nhật Ký Vô Diện

Huyền Huyễn

Tuyết Tâm

19 Chương

260 lượt đọc

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn

Toan Vị Thanh Mông

246 Chương

22,357 lượt đọc

Cô Phụ Thế Gian

Cô Phụ Thế Gian

Huyền Huyễn

Cẩm Vọng Ân

9 Chương

27 lượt đọc

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Tuyệt Sát Hoa Hồng

Huyền Huyễn

Ngân Tử Lan, Hoa Tử Lan

17 Chương

52 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 112,814 lượt đọc

2

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 100,512 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 83,010 lượt đọc

3

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 77,072 lượt đọc

4

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 63,685 lượt đọc

5

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 57,099 lượt đọc

6

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 49,952 lượt đọc

7

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 42,238 lượt đọc

8

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn • 37,075 lượt đọc

9

Xà Vương Tuyển Hậu

Huyền Huyễn • 35,404 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN