Thông Linh Nhãn

Thông Linh Nhãn

Huyền Huyễn

NAMY OPP

39 Chương

963 lượt đọc

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Ta Là Lão Ngũ

995 Chương

33,623 lượt đọc

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Huyền Huyễn

Niếp Kiển Tù Đoàn

37 Chương

1,206 lượt đọc

Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Huyền Huyễn

Đông Nhất

5 Chương

10 lượt đọc

Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Huyền Huyễn

Hắc Đường Chử Toan Mai

15 Chương

0 lượt đọc

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Huyền Huyễn

Đường Miên

20 Chương

14 lượt đọc

Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

Huyền Huyễn

Nhất Hàng Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên

61 Chương

1,845 lượt đọc

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Huyền Huyễn

Tracy Trân Trân

80 Chương

798 lượt đọc

Thiên Định Nhân Duyên

Thiên Định Nhân Duyên

Huyền Huyễn

Tuyết Thiên Vân

11 Chương

241 lượt đọc

Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Huyền Huyễn

Phù Tô Công Tử

40 Chương

892 lượt đọc

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Huyền Huyễn

Tiểu Bạch Thỏ vô lại

43 Chương

965 lượt đọc

Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Huyền Huyễn

Ác ma trong sáng

15 Chương

118 lượt đọc

Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Huyền Huyễn

Một hạt cơm

24 Chương

524 lượt đọc

Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Huyền Huyễn

Hồng Trà Alice / Hoa Sơn Trà

3 Chương

19 lượt đọc

The Virtuoso Of Death 0

The Virtuoso Of Death 0

Huyền Huyễn

Cửu Long

1 Chương

0 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 471,655 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 152,002 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 140,152 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 118,250 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 93,856 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 67,327 lượt đọc

6

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 67,187 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 62,287 lượt đọc

8

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 60,638 lượt đọc

9

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn • 51,376 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN