Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở

Huyền Huyễn

phong luyến vãn

16 Chương

213 lượt đọc

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Ta Là Lão Ngũ

803 Chương

16,333 lượt đọc

Thiên Định Nhân Duyên

Thiên Định Nhân Duyên

Huyền Huyễn

Tuyết Thiên Vân

10 Chương

77 lượt đọc

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Huyền Huyễn ,Nữ cường

Diệp Khinh Khinh

53 Chương

2,660 lượt đọc

Thông Linh Nhãn

Thông Linh Nhãn

Huyền Huyễn

NAMY OPP

19 Chương

180 lượt đọc

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Huyền Huyễn

Niếp Kiển Tù Đoàn

25 Chương

752 lượt đọc

Cửu Thiên Khuynh Ca

Cửu Thiên Khuynh Ca

Huyền Huyễn

Trúc Yến Tiểu Sinh

20 Chương

125 lượt đọc

Huyên Thảo Nan Vong

Huyên Thảo Nan Vong

Huyền Huyễn

Tiêu Tiêu

9 Chương

74 lượt đọc

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Lưu Vân

42 Chương

2,186 lượt đọc

Nợ Ngài Kiếp Này

Nợ Ngài Kiếp Này

Huyền Huyễn

Cẩm Mạc

7 Chương

50 lượt đọc

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Huyền Huyễn

Tiểu Bạch Thỏ vô lại

34 Chương

153 lượt đọc

Búp Bê Tướng Công

Búp Bê Tướng Công

Huyền Huyễn

Lưu Vân

15 Chương

74 lượt đọc

Nhật Ký Vô Diện

Nhật Ký Vô Diện

Huyền Huyễn

Tuyết Tâm

25 Chương

495 lượt đọc

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Huyền Huyễn ,Nữ cường

Sênh Ca Như Mộng

95 Chương

9,318 lượt đọc

Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

Huyền Huyễn

Nhất Hàng Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên

55 Chương

1,337 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 426,821 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 122,565 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 108,370 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 89,519 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 82,699 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 64,495 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 58,166 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 51,775 lượt đọc

8

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 45,926 lượt đọc

9

Xà Vương Tuyển Hậu

Huyền Huyễn • 40,328 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN