ĐỌC TRUYỆN HUYỀN HUYỄN HAY NHẤT | TRUYỆN HUYỀN HUYỄN MỚI FULL

Truyện Huyền Huyễn

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn

Tối Ái Pha Cân Hài

93 Chương

55873 lượt đọc

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Huyền Huyễn

Thiên Chân Vô Tà

332 Chương

3255 lượt đọc

Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Huyền Huyễn

Thanh Hằng

47 Chương

882 lượt đọc

Phi Tuyết Mộng Hoa

Phi Tuyết Mộng Hoa

Huyền Huyễn

Tiên Mị

28 Chương

88 lượt đọc

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

Ta Là Lão Ngũ

489 Chương

6410 lượt đọc

Huyết Phượng Cung

Huyết Phượng Cung

Huyền Huyễn

Cung Trường Nguyệt

49 Chương

1028 lượt đọc

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn

Toan Vị Thanh Mông

106 Chương

10709 lượt đọc

Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

Huyền Huyễn

Nhất Hàng Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên

42 Chương

465 lượt đọc

Chiêu Diêu

Chiêu Diêu

Huyền Huyễn

Cửu Lộ Phi Hương

130 Chương

442 lượt đọc

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Huyền Huyễn

Sênh Ca Như Mộng

54 Chương

3985 lượt đọc

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Huyền Huyễn

Cửu Lộ Phi Hương

101 Chương

6679 lượt đọc

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

Hồng Trần Huyễn

211 Chương

32856 lượt đọc

Vong Linh Ma Pháp Sư

Vong Linh Ma Pháp Sư

Huyền Huyễn

Nhất Tuyến Thiên

23 Chương

215 lượt đọc

Mê Tình

Mê Tình

Huyền Huyễn

Kim Tuyến (Kun)

26 Chương

93 lượt đọc

Cứu Vớt Nam Chủ

Cứu Vớt Nam Chủ

Huyền Huyễn

Trương thúc thúc

39 Chương

31 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn

93 Chương

55873 lượt đọc

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Huyền Huyễn

211 Chương

32856 lượt đọc

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn

106 Chương

10709 lượt đọc

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Huyền Huyễn

101 Chương

6679 lượt đọc

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

Huyền Huyễn

489 Chương

6410 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn

106 Chương

10709 lượt đọc

Khủng Long Thần Giới

Huyền Huyễn

183 Chương

13551 lượt đọc

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn

1894 Chương

76031 lượt đọc

Đệ Nhất Tà Quân

Huyền Huyễn

60 Chương

7348 lượt đọc

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn

844 Chương

72072 lượt đọc