Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Huyền Huyễn

Huyết Nguyệt Băng

8 Chương

35 lượt đọc

Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Nghịch Thương Thiên

5 Chương

17 lượt đọc

Cốt Truyện Liên Minh Huyền Thoại

Cốt Truyện Liên Minh Huyền Thoại

Huyền Huyễn

Meo xinh đẹp

7 Chương

27 lượt đọc

Dao Hoan

Dao Hoan

Huyền Huyễn

Bắc Khuynh

15 Chương

288 lượt đọc

Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Huyền Huyễn

Kim Hà Tại

18 Chương

123 lượt đọc

Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Huyền Huyễn ,

Vĩ Ngư

47 Chương

3,595 lượt đọc

Phi Tuyết Mộng Hoa

Phi Tuyết Mộng Hoa

Huyền Huyễn

Tiên Mị

97 Chương

4,629 lượt đọc

Nhân Thú Loạn

Nhân Thú Loạn

Huyền Huyễn

Mộc Hi

25 Chương

451 lượt đọc

Xà Yêu– Quân Phu Nhân

Xà Yêu– Quân Phu Nhân

Huyền Huyễn

Quân Phu Nhân

23 Chương

345 lượt đọc

Tay Buông Tay Nắm

Tay Buông Tay Nắm

Huyền Huyễn

Viên

4 Chương

5 lượt đọc

Huyễn Quân

Huyễn Quân

Huyền Huyễn

Huyễn Song Thành

5 Chương

5 lượt đọc

Thi Vương Cuối Cùng

Thi Vương Cuối Cùng

Huyền Huyễn

Tiểu Hỏa Long

25 Chương

522 lượt đọc

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Tối Ái Pha Cân Hài

100 Chương

58,166 lượt đọc

Linh Chi Vương Tử - Thiên Niên Vạn Cửu

Linh Chi Vương Tử - Thiên Niên Vạn Cửu

Huyền Huyễn

Bích Hằng

11 Chương

163 lượt đọc

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Huyền Huyễn

Thiên Chân Vô Tà

426 Chương

8,653 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 426,821 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 122,565 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 108,370 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 89,519 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 82,699 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 64,495 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 58,166 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 51,775 lượt đọc

8

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 45,926 lượt đọc

9

Xà Vương Tuyển Hậu

Huyền Huyễn • 40,328 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN