Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Huyền Huyễn

Nhất Chi Lại Hoa

48 Chương

52 lượt đọc

Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Huyền Huyễn

San Hô Mạn

3 Chương

6 lượt đọc

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Huyền Huyễn

Linh Phong

7 Chương

46 lượt đọc

Câu Hồn Tình Nhân

Câu Hồn Tình Nhân

Huyền Huyễn

Thẩm Vũ

10 Chương

316 lượt đọc

Ma Thần Cùng Quản Gia

Ma Thần Cùng Quản Gia

Huyền Huyễn

Tàn Mộng

22 Chương

325 lượt đọc

Dữ Quỷ Vi Thê

Dữ Quỷ Vi Thê

Huyền Huyễn

Quỷ Sách

290 Chương

1,673 lượt đọc

Thông Linh Nhãn

Thông Linh Nhãn

Huyền Huyễn

NAMY OPP

36 Chương

736 lượt đọc

Dao Hoan

Dao Hoan

Huyền Huyễn

Bắc Khuynh

19 Chương

559 lượt đọc

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Huyền Huyễn

Tiểu Bạch Thỏ vô lại

37 Chương

584 lượt đọc

Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

Huyền Huyễn ,Mạt thế

Nam Cung Tịch Anh

15 Chương

3,448 lượt đọc

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Lưu Vân

48 Chương

3,951 lượt đọc

THIẾN NAM U HỒN

THIẾN NAM U HỒN

Huyền Huyễn

Lưu Vân

15 Chương

1,297 lượt đọc

Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Nam Chính Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi

Huyền Huyễn

Phong Khinh Trần

12 Chương

70 lượt đọc

Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Nghịch Thương Thiên

7 Chương

53 lượt đọc

Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Huyền Huyễn

Thanh Hằng

74 Chương

3,467 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 446,928 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 140,770 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 129,071 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 106,559 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 89,440 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 66,338 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 59,423 lượt đọc

7

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 57,307 lượt đọc

8

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 56,747 lượt đọc

9

Cầu Ma

Huyền Huyễn • 47,385 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN