Thiên Vũ Khúc

Thiên Vũ Khúc

Huyền Huyễn ,

Nhất Đại Thiên Vương

26 Chương

4,545 lượt đọc

Thiên Hạ - Super Hero

Thiên Hạ - Super Hero

Huyền Huyễn ,

Super Hero

60 Chương

5,904 lượt đọc

Công Tử Vô Sỉ

Công Tử Vô Sỉ

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Duy Hòa Tống Tử

34 Chương

7,515 lượt đọc

Tống Mạn Chi Thần Vương

Tống Mạn Chi Thần Vương

Huyền Huyễn ,

Phương

278 Chương

27,953 lượt đọc

Đàn Cổ Cầm Khỏa Thân

Đàn Cổ Cầm Khỏa Thân

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Sơn Táp

7 Chương

1,990 lượt đọc

Đồng Thể

Đồng Thể

Huyền Huyễn ,

Cửu Lộ Phi Hương

36 Chương

8,537 lượt đọc

Hoàn Khố Đệ Tử

Hoàn Khố Đệ Tử

Huyền Huyễn ,Truyện Sắc

Hắc Oa

209 Chương

26,162 lượt đọc

Tiêu Hồn Hoa Dạ Nguyệt

Tiêu Hồn Hoa Dạ Nguyệt

Huyền Huyễn ,

Cửu Cửu

99 Chương

11,892 lượt đọc

Cửu Kiếp Hồ Tình

Cửu Kiếp Hồ Tình

Huyền Huyễn ,

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

127 Chương

15,484 lượt đọc

Thần Hoàng

Thần Hoàng

Huyền Huyễn ,

Khai Hoang

1700 Chương

64,614 lượt đọc

Xà Phược

Xà Phược

Huyền Huyễn ,

Nguyệt Sắc Như Thương

18 Chương

5,911 lượt đọc

Lam Sắc Vi

Lam Sắc Vi

Huyền Huyễn ,

Thất Thải Ngư

50 Chương

5,795 lượt đọc

Ám Dạ Trầm Luân

Ám Dạ Trầm Luân

Huyền Huyễn ,Truyện Sắc

Triều Thanh Tiệm Huyên

136 Chương

15,588 lượt đọc

Thính Phong

Thính Phong

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Cảnh Hành

51 Chương

6,840 lượt đọc

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Kim Nhật Si

79 Chương

9,671 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 485,861 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 161,382 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 154,733 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 124,965 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 99,347 lượt đọc

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 70,918 lượt đọc

6

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 67,892 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 64,614 lượt đọc

8

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 61,031 lượt đọc

9

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn • 59,398 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN