Hồ Ly Trùng Sinh

Hồ Ly Trùng Sinh

Huyền Huyễn ,

Chín mươi chín dùng thư sinh

59 Chương

5,681 lượt đọc

Vẽ Mắt

Vẽ Mắt

Huyền Huyễn ,

Lâu Vũ Tình

16 Chương

2,321 lượt đọc

Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi

Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi

Huyền Huyễn ,

Du Du Tiên

64 Chương

6,491 lượt đọc

Cánh Cổng

Cánh Cổng

Huyền Huyễn

Nanhtrang3000

97 Chương

1,921 lượt đọc

Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên

Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên

Huyền Huyễn ,

Thiên Hạ Vô Bệnh

8 Chương

1,378 lượt đọc

Đặc Thù Không Gian

Đặc Thù Không Gian

Huyền Huyễn ,

Xích Tuyết

378 Chương

22,961 lượt đọc

Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

Huyền Huyễn ,

Đường Gia Tam Thiểu

869 Chương

37,933 lượt đọc

Dong Binh Thiên Hạ

Dong Binh Thiên Hạ

Huyền Huyễn ,

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

143 Chương

12,147 lượt đọc

Thanh Liên Phượng Dẫn

Thanh Liên Phượng Dẫn

Huyền Huyễn ,Truyện Ngược

Mạt Trà Khởi Ti

62 Chương

6,752 lượt đọc

Kỵ Sĩ Khải Huyền

Kỵ Sĩ Khải Huyền

Huyền Huyễn ,

Hoàng Thổ

45 Chương

4,875 lượt đọc

Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Cửu Lộ Phi Hương

79 Chương

12,131 lượt đọc

Phong Quyển Tàn Vân

Phong Quyển Tàn Vân

Huyền Huyễn ,

tkcuathanh

89 Chương

9,017 lượt đọc

Lãng Tử Xinh Đẹp

Lãng Tử Xinh Đẹp

Huyền Huyễn ,Truyện Sắc

Hắc Khiết Minh

39 Chương

3,916 lượt đọc

Gian Xảo Long

Gian Xảo Long

Huyền Huyễn ,

Mai Bối Nhĩ

20 Chương

2,707 lượt đọc

Bàn Ti Động 38 Hào

Bàn Ti Động 38 Hào

Huyền Huyễn ,

Vệ Phong

211 Chương

10,964 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 446,928 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 140,770 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 129,071 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 106,559 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 89,440 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 66,338 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 59,423 lượt đọc

7

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 57,307 lượt đọc

8

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 56,747 lượt đọc

9

Cầu Ma

Huyền Huyễn • 47,385 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN