Như Là Cố Nhân

Như Là Cố Nhân

Huyền Huyễn ,

Phỉ Văn Nữ Vương

40 Chương

3,693 lượt đọc

Xà Quân Như Mặc

Xà Quân Như Mặc

Huyền Huyễn ,

Liễu Thiểu Bạch

99 Chương

14,302 lượt đọc

Đấu Thiên

Đấu Thiên

Huyền Huyễn ,

Y Lữ – Thanh Ca Mạn

7 Chương

1,185 lượt đọc

Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Huyền Huyễn ,

Tử Diên Vĩ

47 Chương

5,603 lượt đọc

Phật Đạo

Phật Đạo

Huyền Huyễn ,

Mộng Nhập Thần Cơ

206 Chương

14,827 lượt đọc

Yêu Mị Hồ

Yêu Mị Hồ

Huyền Huyễn ,

http://img.doctruyen18.net/uploads/2013/09/yeu-mi-ho.jpg

10 Chương

2,085 lượt đọc

Lượm Trở Về Vua Ma Cà Rồng

Lượm Trở Về Vua Ma Cà Rồng

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Đoan Mộc Cần Cần

84 Chương

1,820 lượt đọc

Trại Chăn Nuôi Thần Ma

Trại Chăn Nuôi Thần Ma

Huyền Huyễn

Hắc Đồng Vương

29 Chương

964 lượt đọc

Cánh Cổng Thiên Đường

Cánh Cổng Thiên Đường

Huyền Huyễn

Cửu U Minh Tà

24 Chương

921 lượt đọc

Chàng Rể Hồ Tiên

Chàng Rể Hồ Tiên

Huyền Huyễn ,

Tử Văn

21 Chương

3,462 lượt đọc

Vạn Nẻo Hồng Trần

Vạn Nẻo Hồng Trần

Huyền Huyễn ,

Tiểu Trần

27 Chương

3,143 lượt đọc

Cửu Vực Tà Hoàng

Cửu Vực Tà Hoàng

Huyền Huyễn ,

Tâm Mộng Vô Ngân

190 Chương

14,390 lượt đọc

Là Ai Dụ Ai

Là Ai Dụ Ai

Huyền Huyễn ,

Thiên Thảo

29 Chương

5,682 lượt đọc

Lệ Tam Sinh Hoa Đào Kiếp

Lệ Tam Sinh Hoa Đào Kiếp

Huyền Huyễn ,

Lâm Tuyết Linh

25 Chương

4,348 lượt đọc

Vô Lại Quần Phương Phổ 1

Vô Lại Quần Phương Phổ 1

Huyền Huyễn ,Truyện Sắc

Vô Danh

194 Chương

22,015 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 426,821 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 122,565 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 108,370 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 89,519 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 82,699 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 64,495 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 58,166 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 51,775 lượt đọc

8

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 45,926 lượt đọc

9

Xà Vương Tuyển Hậu

Huyền Huyễn • 40,328 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN