Đại Lục Thất Lạc

Đại Lục Thất Lạc

Huyền Huyễn ,

Đa Mộc Mộc Đa

64 Chương

7,474 lượt đọc

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

Huyền Huyễn ,

Thập Tứ Khuyết

53 Chương

3,682 lượt đọc

Tra Thú Hoàn Lương Ký

Tra Thú Hoàn Lương Ký

Huyền Huyễn ,

Mộc Noãn Chi

96 Chương

8,689 lượt đọc

Thiên Khiển Chi Tâm

Thiên Khiển Chi Tâm

Huyền Huyễn ,

Kinh Kha Thủ

113 Chương

9,548 lượt đọc

Đào Hoa Nhất Thế

Đào Hoa Nhất Thế

Huyền Huyễn ,

Bích Tố

6 Chương

1,149 lượt đọc

Hỗn Loạn Chiến Thần

Hỗn Loạn Chiến Thần

Huyền Huyễn ,

Chàng Phá Nam Tường

93 Chương

6,837 lượt đọc

Thuỵ Thuỵ Bình An

Thuỵ Thuỵ Bình An

Huyền Huyễn ,

Biển Du Ly

20 Chương

3,827 lượt đọc

Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Huyền Huyễn ,

Khô Lâu Tinh Linh

201 Chương

15,829 lượt đọc

Thiên Long Lệnh Bài

Thiên Long Lệnh Bài

Huyền Huyễn ,

Ant

195 Chương

9,081 lượt đọc

Vạn Thiên

Vạn Thiên

Huyền Huyễn ,

Kha Vệ

14 Chương

1,980 lượt đọc

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Huyền Huyễn ,

Long Đại Nhân Lai Liễu

80 Chương

18,733 lượt đọc

Thú

Thú

Huyền Huyễn ,

Ngô Niệm

62 Chương

11,512 lượt đọc

Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Huyền Huyễn ,

Na Chích Hồ Ly

35 Chương

4,361 lượt đọc

Ti Mệnh

Ti Mệnh

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Cửu Lộ Phi Hương

62 Chương

9,672 lượt đọc

Như Là Cố Nhân

Như Là Cố Nhân

Huyền Huyễn ,

Phỉ Văn Nữ Vương

40 Chương

4,184 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 485,861 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 161,382 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 154,733 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 124,965 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 99,347 lượt đọc

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 70,918 lượt đọc

6

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 67,892 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 64,614 lượt đọc

8

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 61,031 lượt đọc

9

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn • 59,398 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN