Ti Mệnh

Ti Mệnh

Huyền Huyễn ,Xuất Bản

Cửu Lộ Phi Hương

62 Chương

9,136 lượt đọc

Như Là Cố Nhân

Như Là Cố Nhân

Huyền Huyễn ,

Phỉ Văn Nữ Vương

40 Chương

3,950 lượt đọc

Xà Quân Như Mặc

Xà Quân Như Mặc

Huyền Huyễn ,

Liễu Thiểu Bạch

99 Chương

15,487 lượt đọc

Đấu Thiên

Đấu Thiên

Huyền Huyễn ,

Y Lữ – Thanh Ca Mạn

7 Chương

1,308 lượt đọc

Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Huyền Huyễn ,

Tử Diên Vĩ

47 Chương

6,165 lượt đọc

Phật Đạo

Phật Đạo

Huyền Huyễn ,

Mộng Nhập Thần Cơ

206 Chương

16,310 lượt đọc

Yêu Mị Hồ

Yêu Mị Hồ

Huyền Huyễn ,

http://img.doctruyen18.net/uploads/2013/09/yeu-mi-ho.jpg

10 Chương

2,298 lượt đọc

Lượm Trở Về Vua Ma Cà Rồng

Lượm Trở Về Vua Ma Cà Rồng

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Đoan Mộc Cần Cần

84 Chương

2,131 lượt đọc

Trại Chăn Nuôi Thần Ma

Trại Chăn Nuôi Thần Ma

Huyền Huyễn

Hắc Đồng Vương

29 Chương

1,095 lượt đọc

Cánh Cổng Thiên Đường

Cánh Cổng Thiên Đường

Huyền Huyễn

Cửu U Minh Tà

24 Chương

1,106 lượt đọc

Chàng Rể Hồ Tiên

Chàng Rể Hồ Tiên

Huyền Huyễn ,

Tử Văn

21 Chương

3,681 lượt đọc

Vạn Nẻo Hồng Trần

Vạn Nẻo Hồng Trần

Huyền Huyễn ,

Tiểu Trần

27 Chương

3,362 lượt đọc

Cửu Vực Tà Hoàng

Cửu Vực Tà Hoàng

Huyền Huyễn ,

Tâm Mộng Vô Ngân

190 Chương

15,626 lượt đọc

Là Ai Dụ Ai

Là Ai Dụ Ai

Huyền Huyễn ,

Thiên Thảo

29 Chương

6,214 lượt đọc

Lệ Tam Sinh Hoa Đào Kiếp

Lệ Tam Sinh Hoa Đào Kiếp

Huyền Huyễn ,

Lâm Tuyết Linh

25 Chương

4,612 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 451,305 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 142,656 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 132,749 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 108,103 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 90,296 lượt đọc

5

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 66,399 lượt đọc

6

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 59,576 lượt đọc

7

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 58,196 lượt đọc

8

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 57,035 lượt đọc

9

Cầu Ma

Huyền Huyễn • 48,098 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN