Dữ Quỷ Vi Thê

Dữ Quỷ Vi Thê

Huyền Huyễn

Quỷ Sách

290 Chương

4,489 lượt đọc

Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào

Huyền Huyễn ,Mạt thế

Nam Cung Tịch Anh

15 Chương

5,189 lượt đọc

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Lưu Vân

48 Chương

5,271 lượt đọc

THIẾN NAM U HỒN

THIẾN NAM U HỒN

Huyền Huyễn

Lưu Vân

15 Chương

4,692 lượt đọc

Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương

Huyền Huyễn

Nghịch Thương Thiên

7 Chương

97 lượt đọc

Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Thiếu Nữ Xuyên Không - Một Thân Phận Mới

Huyền Huyễn

Thanh Hằng

74 Chương

4,471 lượt đọc

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn ,Linh Dị

Tối Ái Pha Cân Hài

101 Chương

61,031 lượt đọc

Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Huyền Huyễn ,Nữ cường

Vô Ngân Sarranglove

40 Chương

3,966 lượt đọc

Ngộ Không Truyện

Ngộ Không Truyện

Huyền Huyễn

Kim Hà Tại

19 Chương

414 lượt đọc

Thánh Huyết Chi Vương

Thánh Huyết Chi Vương

Huyền Huyễn

Mê Dương

16 Chương

214 lượt đọc

Thổ Long Truyền Thuyết

Thổ Long Truyền Thuyết

Huyền Huyễn

Úc Tạp Đức

57 Chương

730 lượt đọc

Thập Nhất Kinh

Thập Nhất Kinh

Huyền Huyễn

Mộ Liệt

9 Chương

90 lượt đọc

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn

Thu Thủy Mặc Liên

145 Chương

920 lượt đọc

Liêu Trai Chí Dị

Liêu Trai Chí Dị

Huyền Huyễn

Bồ Tùng Linh

145 Chương

1,177 lượt đọc

Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Nhân Duyên Giữa Ta Và Người

Huyền Huyễn

Tiểu Min*

6 Chương

36 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Truyện Huyền Huyễn HOT

1

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Huyền Huyễn • 485,861 lượt đọc

2

Thế Giới Hoàn Mỹ

Huyền Huyễn • 161,382 lượt đọc

3

Vũ Nghịch Càn Khôn

Huyền Huyễn • 154,733 lượt đọc

3

Kiếm Nghịch Thương Khung

Huyền Huyễn • 124,965 lượt đọc

4

Tà Thiếu Dược Vương

Huyền Huyễn • 99,347 lượt đọc

5

Thần Tọa

Huyền Huyễn • 70,918 lượt đọc

6

Tế Điên Hòa Thượng

Huyền Huyễn • 67,892 lượt đọc

7

Thần Hoàng

Huyền Huyễn • 64,614 lượt đọc

8

Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Huyền Huyễn • 61,031 lượt đọc

9

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Huyền Huyễn • 59,398 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN