ĐỌC TRUYỆN KHOA HUYỄN HAY NHẤT | TRUYỆN KHOA HUYỄN MỚI FULL
tỉ lệ bóng đá

Khoa Huyễn

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

Zozohoho

81 Chương

475 lượt đọc

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Khoa Huyễn

Gạt Tàn Bự

90 Chương

4440 lượt đọc

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

Thất Thập Nhị Biên

572 Chương

18511 lượt đọc

Ngục Thánh

Ngục Thánh

Khoa Huyễn

Get Backer

223 Chương

19412 lượt đọc

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

Khoa Huyễn

Shevaanh

205 Chương

20244 lượt đọc

Cô vợ người máy của tôi

Cô vợ người máy của tôi

Khoa Huyễn

Tử Thần Vô Song

3 Chương

31 lượt đọc

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Khoa Huyễn

Như Khuynh Như Tố

104 Chương

460 lượt đọc

Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn

Đọa thiên sứ Lucifer

82 Chương

53576 lượt đọc

One Piece: Hệ Thống Siêu Cấp Hãm Hại

One Piece: Hệ Thống Siêu Cấp Hãm Hại

Khoa Huyễn

Saiya04

82 Chương

566 lượt đọc

Thực Nghiệm Đảo

Thực Nghiệm Đảo

Khoa Huyễn

Răng Hô

83 Chương

7053 lượt đọc

Thành Trì Tận Thế

Thành Trì Tận Thế

Khoa Huyễn

Thập Giai Phù Đồ

54 Chương

11444 lượt đọc

Trạm Lạm Huy Chương

Trạm Lạm Huy Chương

Khoa Huyễn

Deathstate

767 Chương

30483 lượt đọc

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Khoa Huyễn

Thương Thiên Bạch Hạc

738 Chương

27481 lượt đọc

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Khoa Huyễn

Nguyễn Như Phong

34 Chương

2981 lượt đọc

Vô Hạn Tương Lai

Vô Hạn Tương Lai

Khoa Huyễn

Zhttty

106 Chương

7324 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Ngục Thánh

Ngục Thánh

Khoa Huyễn

223 Chương

19412 lượt đọc

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

572 Chương

18511 lượt đọc

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Khoa Huyễn

90 Chương

4440 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

81 Chương

475 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

12286 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

37021 lượt đọc