ĐỌC TRUYỆN KHOA HUYỄN HAY NHẤT | TRUYỆN KHOA HUYỄN MỚI FULL

Khoa Huyễn

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

Thất Thập Nhị Biên

590 Chương

28404 lượt đọc

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Khoa Huyễn

Dạ Tử Vũ

32 Chương

856 lượt đọc

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn

Cá Basa

35 Chương

3248 lượt đọc

Thần Tượng Hay Yêu

Thần Tượng Hay Yêu

Khoa Huyễn

Bảo Bảo

31 Chương

452 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

Zozohoho

153 Chương

3561 lượt đọc

Khủng Bố Đô Thị

Khủng Bố Đô Thị

Khoa Huyễn

Mãnh Hổ Đạo Trưởng

7 Chương

73 lượt đọc

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Khoa Huyễn

Gạt Tàn Bự

100 Chương

7689 lượt đọc

Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn

Đọa thiên sứ Lucifer

84 Chương

55827 lượt đọc

Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Khoa Huyễn

Dreamy_Hunter

65 Chương

380 lượt đọc

Ngục Thánh

Ngục Thánh

Khoa Huyễn

Get Backer

247 Chương

28999 lượt đọc

Không Có Kiếp Sau

Không Có Kiếp Sau

Khoa Huyễn

Nguyệt Hạ Tang

274 Chương

1842 lượt đọc

Hệ Thống Trải Nghiệm

Hệ Thống Trải Nghiệm

Khoa Huyễn

Si Tâm Vọng Tưởng

92 Chương

2261 lượt đọc

Chinh Chiến

Chinh Chiến

Khoa Huyễn

Mật Ngọt

186 Chương

1652 lượt đọc

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

Khoa Huyễn

Shevaanh

207 Chương

27692 lượt đọc

Vũ Tôn

Vũ Tôn

Khoa Huyễn

Trung CTH

237 Chương

2639 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

590 Chương

28404 lượt đọc

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn

35 Chương

3248 lượt đọc

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Khoa Huyễn

32 Chương

856 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

18189 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

57176 lượt đọc