ĐỌC TRUYỆN KHOA HUYỄN HAY NHẤT | TRUYỆN KHOA HUYỄN MỚI FULL

Khoa Huyễn

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Khoa Huyễn

Dạ Tử Vũ

28 Chương

256 lượt đọc

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

Thất Thập Nhị Biên

584 Chương

24043 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

Zozohoho

138 Chương

1949 lượt đọc

Phù Thủy Hàng Đầu

Phù Thủy Hàng Đầu

Khoa Huyễn

Đọa thiên sứ Lucifer

83 Chương

54837 lượt đọc

Ngục Thánh

Ngục Thánh

Khoa Huyễn

Get Backer

247 Chương

24607 lượt đọc

Không Có Kiếp Sau

Không Có Kiếp Sau

Khoa Huyễn

Nguyệt Hạ Tang

274 Chương

142 lượt đọc

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Khoa Huyễn

Cá Basa

24 Chương

319 lượt đọc

Thần Tượng Hay Yêu

Thần Tượng Hay Yêu

Khoa Huyễn

Bảo Bảo

28 Chương

56 lượt đọc

Hệ Thống Trải Nghiệm

Hệ Thống Trải Nghiệm

Khoa Huyễn

Si Tâm Vọng Tưởng

92 Chương

870 lượt đọc

Chinh Chiến

Chinh Chiến

Khoa Huyễn

Mật Ngọt

186 Chương

437 lượt đọc

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

Khoa Huyễn

Shevaanh

207 Chương

24848 lượt đọc

Vũ Tôn

Vũ Tôn

Khoa Huyễn

Trung CTH

237 Chương

990 lượt đọc

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Khoa Huyễn

Dịch Nhân Bắc

110 Chương

381 lượt đọc

Huyết Dạ Dị Văn Lục

Huyết Dạ Dị Văn Lục

Khoa Huyễn

Nhĩ Nhã

54 Chương

264 lượt đọc

ẢO GIÁC THỰC THỂ

ẢO GIÁC THỰC THỂ

Khoa Huyễn

GIẢN-

2 Chương

42 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

584 Chương

24043 lượt đọc

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

Khoa Huyễn

138 Chương

1949 lượt đọc

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

Khoa Huyễn

28 Chương

256 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

15626 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

49497 lượt đọc