ĐỌC TRUYỆN KHOA HUYỄN HAY NHẤT | TRUYỆN KHOA HUYỄN MỚI FULL

Khoa Huyễn

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Ngục Thánh

Ngục Thánh

Khoa Huyễn

Get Backer

212 Chương

14773 lượt đọc

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Khoa Huyễn

Gạt Tàn Bự

84 Chương

3245 lượt đọc

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

Khoa Huyễn

Shevaanh

199 Chương

15837 lượt đọc

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Khoa Huyễn

Thất Thập Nhị Biên

569 Chương

14542 lượt đọc

Thực Nghiệm Đảo

Thực Nghiệm Đảo

Khoa Huyễn

Răng Hô

83 Chương

5737 lượt đọc

Thành Trì Tận Thế

Thành Trì Tận Thế

Khoa Huyễn

Thập Giai Phù Đồ

54 Chương

10230 lượt đọc

Trạm Lạm Huy Chương

Trạm Lạm Huy Chương

Khoa Huyễn

Deathstate

767 Chương

25025 lượt đọc

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Khoa Huyễn

Thương Thiên Bạch Hạc

738 Chương

22520 lượt đọc

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Khoa Huyễn

Nguyễn Như Phong

34 Chương

2423 lượt đọc

Vô Hạn Tương Lai

Vô Hạn Tương Lai

Khoa Huyễn

Zhttty

106 Chương

5910 lượt đọc

Thế Giới Thứ 2

Thế Giới Thứ 2

Khoa Huyễn

Vô Danh

96 Chương

6844 lượt đọc

Sinh Tử Giới

Sinh Tử Giới

Khoa Huyễn

Tôn Lỗi

25 Chương

2374 lượt đọc

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Khoa Huyễn

Nhất Độ Quân Hoa

99 Chương

6559 lượt đọc

Trận Chiến Thái Bình Dương

Trận Chiến Thái Bình Dương

Khoa Huyễn

Tiểu Bạch

18 Chương

2724 lượt đọc

Thái Cực Biến

Thái Cực Biến

Khoa Huyễn

Ts2J

31 Chương

3309 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Ngục Thánh

Ngục Thánh

Khoa Huyễn

212 Chương

14773 lượt đọc

Thần Cấp Anh Hùng

Thần Cấp Anh Hùng

Khoa Huyễn

84 Chương

3245 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Siêu Cấp Tội Phạm

Khoa Huyễn

456 Chương

9925 lượt đọc

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Khoa Huyễn

1328 Chương

30033 lượt đọc