ĐỌC TRUYỆN KiẾM HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN KiẾM HiỆP MỚI FULL

Kiếm Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Linh Phi Kinh

Linh Phi Kinh

Kiếm Hiệp

Phượng ca

13 Chương

3182 lượt đọc

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Kiếm Hiệp

Nam Phái Tam Thúc

355 Chương

47200 lượt đọc

Chúa Tể Chi Vương

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp

Khoái Xan Điếm

1585 Chương

433006 lượt đọc

Vương gia ta rất trách nhiệm

Vương gia ta rất trách nhiệm

Kiếm Hiệp

Huyền

20 Chương

1283 lượt đọc

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Kiếm Hiệp

Đường Gia Tam Thiểu

405 Chương

32224 lượt đọc

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Kiếm Hiệp

Mạc Mặc

508 Chương

56607 lượt đọc

Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

Dạ Sắc Phóng Giả

482 Chương

23729 lượt đọc

Thanh Gươm Hổ Phách

Thanh Gươm Hổ Phách

Kiếm Hiệp

Phi Viêm

207 Chương

12967 lượt đọc

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

2449 Chương

210617 lượt đọc

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

1149 Chương

309873 lượt đọc

Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

Kiếm Hiệp

Vũ Nham

636 Chương

91353 lượt đọc

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

1315 Chương

123200 lượt đọc

Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

Kiếm Hiệp

Tiểu Đao Phong Lợi

188 Chương

23288 lượt đọc

Thiên Hạ Hữu Địch

Thiên Hạ Hữu Địch

Kiếm Hiệp

Ôn Thụy An

135 Chương

14591 lượt đọc

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Kiếm Hiệp

Ô Sơn Vân Vũ

755 Chương

51236 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Đạo Mộ Bút Ký

Kiếm Hiệp

355 Chương

47200 lượt đọc

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp

1585 Chương

433006 lượt đọc

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

1149 Chương

309873 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp

1756 Chương

203217 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

1595 Chương

240390 lượt đọc