Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Kiếm Hiệp

Hồ Điệp Lam

913 Chương

7,682 lượt đọc

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Kiếm Hiệp

Đường Gia Tam Thiểu

431 Chương

43,907 lượt đọc

Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Kiếm Hiệp

Lý Nhàn Ngư

693 Chương

5,153 lượt đọc

Vương gia ta rất trách nhiệm

Vương gia ta rất trách nhiệm

Kiếm Hiệp

Huyền

21 Chương

2,393 lượt đọc

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Kiếm Hiệp

Mạc Mặc

637 Chương

2,093 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Hiệp

Lục Đạo Trầm Luân

95 Chương

1,867 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

Loạn Thế Cuồng Đao​​

1595 Chương

314,961 lượt đọc

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp

Nhĩ Căn

1976 Chương

390,395 lượt đọc

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

1315 Chương

159,133 lượt đọc

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

2449 Chương

259,774 lượt đọc

Đấu Thần

Đấu Thần

Tiên Hiêp

Yêu Yêu

1005 Chương

1,150,410 lượt đọc

Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

Kiếm Hiệp

Phong Lăng Thiên Hạ

1284 Chương

105,054 lượt đọc

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

1593 Chương

156,011 lượt đọc

Tru Tiên

Tru Tiên

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

25,202 lượt đọc

Vĩnh Sinh

Vĩnh Sinh

Kiếm Hiệp

Mộng Nhập Thần Cơ

1566 Chương

80,214 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,166,450 lượt đọc

2

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,153,636 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,150,410 lượt đọc

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 390,395 lượt đọc

4

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 385,972 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 314,961 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 259,774 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 182,959 lượt đọc

8

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 159,133 lượt đọc

9

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 156,011 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN