Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Kiếm Hiệp

Hồ Điệp Lam

948 Chương

21,984 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Hiệp

Lục Đạo Trầm Luân

96 Chương

6,791 lượt đọc

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Kiếm Hiệp ,

Xích Tuyết

126 Chương

7,050 lượt đọc

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Kiếm Hiệp

Đường Gia Tam Thiểu

431 Chương

51,008 lượt đọc

Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Kiếm Hiệp

Lý Nhàn Ngư

693 Chương

19,418 lượt đọc

Vương gia ta rất trách nhiệm

Vương gia ta rất trách nhiệm

Kiếm Hiệp

Huyền

21 Chương

2,966 lượt đọc

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Kiếm Hiệp

Mạc Mặc

637 Chương

3,605 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

Loạn Thế Cuồng Đao​​

1595 Chương

405,387 lượt đọc

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp

Nhĩ Căn

1976 Chương

480,110 lượt đọc

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

1315 Chương

191,134 lượt đọc

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

2449 Chương

301,143 lượt đọc

Đấu Thần

Đấu Thần

Tiên Hiêp

Yêu Yêu

1005 Chương

1,196,004 lượt đọc

Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

Kiếm Hiệp

Phong Lăng Thiên Hạ

1284 Chương

130,405 lượt đọc

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

1593 Chương

205,612 lượt đọc

Tru Tiên

Tru Tiên

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

28,864 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,311,641 lượt đọc

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,248,947 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,196,004 lượt đọc

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 480,110 lượt đọc

4

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 436,905 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 405,387 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 301,143 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 219,155 lượt đọc

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 205,612 lượt đọc

9

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 191,134 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN