Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Kiếm Hiệp

Hồ Điệp Lam

900 Chương

2,541 lượt đọc

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Kiếm Hiệp

Đường Gia Tam Thiểu

430 Chương

41,100 lượt đọc

Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Kiếm Hiệp

Lý Nhàn Ngư

693 Chương

378 lượt đọc

Vương gia ta rất trách nhiệm

Vương gia ta rất trách nhiệm

Kiếm Hiệp

Huyền

21 Chương

1,946 lượt đọc

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Kiếm Hiệp

Mạc Mặc

637 Chương

1,384 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Đạo Độc Thần

Kiếm Hiệp

Lục Đạo Trầm Luân

95 Chương

1,076 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

Loạn Thế Cuồng Đao​​

1595 Chương

298,215 lượt đọc

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp

Nhĩ Căn

1976 Chương

365,083 lượt đọc

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

1315 Chương

146,994 lượt đọc

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp

Vong Ngữ

2449 Chương

243,366 lượt đọc

Đấu Thần

Đấu Thần

Tiên Hiêp

Yêu Yêu

1005 Chương

1,123,932 lượt đọc

Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

Kiếm Hiệp

Phong Lăng Thiên Hạ

1284 Chương

94,982 lượt đọc

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

1593 Chương

145,310 lượt đọc

Tru Tiên

Tru Tiên

Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

22,966 lượt đọc

Vĩnh Sinh

Vĩnh Sinh

Kiếm Hiệp

Mộng Nhập Thần Cơ

1566 Chương

73,896 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,139,475 lượt đọc

2

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,126,557 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,123,932 lượt đọc

3

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 370,789 lượt đọc

4

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 365,083 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 298,215 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 243,366 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 177,864 lượt đọc

8

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 146,994 lượt đọc

9

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 145,310 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN