ĐỌC TRUYỆN KiẾM HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN KiẾM HiỆP MỚI FULL

Kiếm Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Hàng Long Phục Hổ

Hàng Long Phục Hổ

Kiếm Hiệp

8nan

395 Chương

29300 lượt đọc

Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

Kiếm Hiệp

Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ

419 Chương

32179 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp

Kiếm Du Thái Hư

1756 Chương

203098 lượt đọc

Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

Kiếm Hiệp

Cổ Long

15 Chương

2476 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

Loạn Thế Cuồng Đao​​

1595 Chương

240329 lượt đọc

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp

Nhĩ Căn

1976 Chương

323880 lượt đọc

Khí Trùng Tinh Hà

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp

Mộ Anh Lạc

1046 Chương

155749 lượt đọc

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Kiếm Hiệp

Ngã Cật Tây Hồng Thị

671 Chương

51297 lượt đọc

Ma Ngân

Ma Ngân

Kiếm Hiệp

Đình Vũ

1214 Chương

38908 lượt đọc

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

1593 Chương

118310 lượt đọc

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Kiếm Hiệp

Lâm Thiên Vũ

50 Chương

6348 lượt đọc

Võ Lâm Tam Tuyệt

Võ Lâm Tam Tuyệt

Kiếm Hiệp

Từ Khánh Phụng

69 Chương

15157 lượt đọc

Tiên Hạc Thần Kim

Tiên Hạc Thần Kim

Kiếm Hiệp

Lý Liên Chi

117 Chương

13290 lượt đọc

Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

Kiếm Hiệp

Cổ Long

128 Chương

10957 lượt đọc

Bạch Cốt Lâm

Bạch Cốt Lâm

Kiếm Hiệp

Cổ Long

40 Chương

8293 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Đạo Mộ Bút Ký

Kiếm Hiệp

355 Chương

47124 lượt đọc

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp

1585 Chương

432918 lượt đọc

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

1149 Chương

309234 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp

1756 Chương

203098 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

1595 Chương

240329 lượt đọc