Hàng Long Phục Hổ

Hàng Long Phục Hổ

Kiếm Hiệp

8nan

395 Chương

30,926 lượt đọc

Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

Kiếm Hiệp

Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ

419 Chương

35,032 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp

Kiếm Du Thái Hư

1756 Chương

215,855 lượt đọc

Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

Kiếm Hiệp

Cổ Long

15 Chương

2,727 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

Loạn Thế Cuồng Đao​​

1595 Chương

251,393 lượt đọc

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp

Nhĩ Căn

1976 Chương

337,822 lượt đọc

Khí Trùng Tinh Hà

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp

Mộ Anh Lạc

1046 Chương

162,223 lượt đọc

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Kiếm Hiệp

Ngã Cật Tây Hồng Thị

671 Chương

53,945 lượt đọc

Ma Ngân

Ma Ngân

Kiếm Hiệp

Đình Vũ

1214 Chương

41,961 lượt đọc

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp

Cô Đơn Địa Phi

1593 Chương

133,989 lượt đọc

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Kiếm Hiệp

Lâm Thiên Vũ

50 Chương

6,754 lượt đọc

Võ Lâm Tam Tuyệt

Võ Lâm Tam Tuyệt

Kiếm Hiệp

Từ Khánh Phụng

69 Chương

16,011 lượt đọc

Tiên Hạc Thần Kim

Tiên Hạc Thần Kim

Kiếm Hiệp

Lý Liên Chi

117 Chương

14,626 lượt đọc

Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

Kiếm Hiệp

Cổ Long

128 Chương

10,957 lượt đọc

Bạch Cốt Lâm

Bạch Cốt Lâm

Kiếm Hiệp

Cổ Long

40 Chương

8,751 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 446,372 lượt đọc

2

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 337,822 lượt đọc

3

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 334,347 lượt đọc

3

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 251,393 lượt đọc

4

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 228,451 lượt đọc

5

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp • 215,855 lượt đọc

6

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 162,223 lượt đọc

7

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 133,989 lượt đọc

8

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 132,951 lượt đọc

9

Vô Thường

Kiếm Hiệp • 114,519 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN