Thanh Gươm Hổ Phách

Thanh Gươm Hổ Phách

Kiếm Hiệp ,

Phi Viêm

207 Chương

17,383 lượt đọc

Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

Kiếm Hiệp ,

Tiểu Đao Phong Lợi

188 Chương

29,531 lượt đọc

Thiên Hạ Hữu Địch

Thiên Hạ Hữu Địch

Kiếm Hiệp ,

Ôn Thụy An

135 Chương

18,038 lượt đọc

Hàng Long Phục Hổ

Hàng Long Phục Hổ

Kiếm Hiệp ,

8nan

395 Chương

34,939 lượt đọc

Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

Kiếm Hiệp ,

Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ

419 Chương

39,137 lượt đọc

Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

Kiếm Hiệp ,

Cổ Long

15 Chương

3,150 lượt đọc

Khí Trùng Tinh Hà

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp ,

Mộ Anh Lạc

1046 Chương

196,160 lượt đọc

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Kiếm Hiệp ,

Lâm Thiên Vũ

50 Chương

7,769 lượt đọc

Võ Lâm Tam Tuyệt

Võ Lâm Tam Tuyệt

Kiếm Hiệp ,

Từ Khánh Phụng

69 Chương

19,489 lượt đọc

Tiên Hạc Thần Kim

Tiên Hạc Thần Kim

Kiếm Hiệp ,

Lý Liên Chi

117 Chương

17,394 lượt đọc

Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

Kiếm Hiệp ,

Cổ Long

128 Chương

10,957 lượt đọc

Bạch Cốt Lâm

Bạch Cốt Lâm

Kiếm Hiệp ,

Cổ Long

40 Chương

10,046 lượt đọc

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

Kiếm Hiệp ,Xuất Bản

Kim Dung

82 Chương

20,353 lượt đọc

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Kiếm Hiệp ,

Giả Kim Dung

55 Chương

10,182 lượt đọc

Cái Bang Thập Ác

Cái Bang Thập Ác

Kiếm Hiệp ,

Lương Vũ Sinh

21 Chương

4,507 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,220,872 lượt đọc

2

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,220,115 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,177,104 lượt đọc

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 445,618 lượt đọc

4

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 409,454 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 375,635 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 277,464 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 196,160 lượt đọc

8

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 179,025 lượt đọc

9

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 173,192 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN