Huyết Hải Phiêu Hương

Huyết Hải Phiêu Hương

Kiếm Hiệp

Cổ Long

15 Chương

2,789 lượt đọc

Khí Trùng Tinh Hà

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp

Mộ Anh Lạc

1046 Chương

169,360 lượt đọc

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Kiếm Hiệp

Lâm Thiên Vũ

50 Chương

6,854 lượt đọc

Võ Lâm Tam Tuyệt

Võ Lâm Tam Tuyệt

Kiếm Hiệp

Từ Khánh Phụng

69 Chương

16,808 lượt đọc

Tiên Hạc Thần Kim

Tiên Hạc Thần Kim

Kiếm Hiệp

Lý Liên Chi

117 Chương

15,090 lượt đọc

Giang Hồ Thập Ác

Giang Hồ Thập Ác

Kiếm Hiệp

Cổ Long

128 Chương

10,957 lượt đọc

Bạch Cốt Lâm

Bạch Cốt Lâm

Kiếm Hiệp

Cổ Long

40 Chương

8,953 lượt đọc

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

Kiếm Hiệp

Kim Dung

82 Chương

15,381 lượt đọc

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Kiếm Hiệp

Giả Kim Dung

55 Chương

8,664 lượt đọc

Cái Bang Thập Ác

Cái Bang Thập Ác

Kiếm Hiệp

Lương Vũ Sinh

21 Chương

3,962 lượt đọc

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Kiếm Hiệp

Cổ Long

42 Chương

7,575 lượt đọc

Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

Kiếm Hiệp

Trần Thanh Vân

17 Chương

4,012 lượt đọc

Lửa Hận Rừng Xanh

Lửa Hận Rừng Xanh

Kiếm Hiệp

Hoàng Ly

28 Chương

4,812 lượt đọc

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

Kiếm Hiệp

Kim Dung

34 Chương

5,853 lượt đọc

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiếm Hiệp

Dương Minh

9 Chương

2,033 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,110,381 lượt đọc

2

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,110,065 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,107,763 lượt đọc

3

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 351,983 lượt đọc

4

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 347,623 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 272,962 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 235,786 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 169,360 lượt đọc

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 137,893 lượt đọc

9

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 137,301 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN