ĐỌC TRUYỆN KiẾM HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN KiẾM HiỆP MỚI FULL

Kiếm Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

Kiếm Hiệp

Kim Dung

82 Chương

14050 lượt đọc

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Kiếm Hiệp

Giả Kim Dung

55 Chương

7899 lượt đọc

Cái Bang Thập Ác

Cái Bang Thập Ác

Kiếm Hiệp

Lương Vũ Sinh

21 Chương

3549 lượt đọc

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Kiếm Hiệp

Cổ Long

42 Chương

6700 lượt đọc

Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

Kiếm Hiệp

Trần Thanh Vân

17 Chương

3686 lượt đọc

Lửa Hận Rừng Xanh

Lửa Hận Rừng Xanh

Kiếm Hiệp

Hoàng Ly

28 Chương

4420 lượt đọc

Truyền Kiếm

Truyền Kiếm

Kiếm Hiệp

Văn Mặc

375 Chương

24551 lượt đọc

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

Kiếm Hiệp

Kim Dung

34 Chương

5344 lượt đọc

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiếm Hiệp

Dương Minh

9 Chương

1861 lượt đọc

Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư

Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư

Kiếm Hiệp

Ôn Thụy An

135 Chương

6289 lượt đọc

Sát Vương

Sát Vương

Kiếm Hiệp

Áo Bỉ Gia

593 Chương

23935 lượt đọc

Thiên Tài Đọa Lạc

Thiên Tài Đọa Lạc

Kiếm Hiệp

Lý Nhàn Ngư

694 Chương

20778 lượt đọc

Thiên Tôn Trùng Sinh

Thiên Tôn Trùng Sinh

Kiếm Hiệp

Thần Kiếm

605 Chương

55403 lượt đọc

Thiên Hạ Vô Song

Thiên Hạ Vô Song

Kiếm Hiệp

Nhâm Oán

1168 Chương

26898 lượt đọc

Chư Thiên Tế

Chư Thiên Tế

Kiếm Hiệp

Thừa Phong Ngự Kiếm

35 Chương

2143 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Đạo Mộ Bút Ký

Kiếm Hiệp

355 Chương

46931 lượt đọc

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp

1585 Chương

432799 lượt đọc

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp

1149 Chương

308549 lượt đọc

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp

1756 Chương

203014 lượt đọc

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp

1595 Chương

240256 lượt đọc