Vũ Vương

Vũ Vương

Kiếm Hiệp

Độc Du

1022 Chương

47,522 lượt đọc

Hokage Chi Uchiha Akira

Hokage Chi Uchiha Akira

Kiếm Hiệp

Deviltrigger

60 Chương

9,218 lượt đọc

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Ii

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Ii

Kiếm Hiệp

Vương Hà

117 Chương

9,236 lượt đọc

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Kiếm Hiệp

grandholy

153 Chương

10,784 lượt đọc

Bá Khí

Bá Khí

Kiếm Hiệp

Xấu Tới Linh Hồn

803 Chương

32,515 lượt đọc

Quần Long Chi Thủ

Quần Long Chi Thủ

Kiếm Hiệp

Ôn Thụy An

110 Chương

9,037 lượt đọc

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Kiếm Hiệp

Miên Lý Tàng Châm

15 Chương

3,133 lượt đọc

Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Kiếm Hiệp

Nhanvantu

27 Chương

5,341 lượt đọc

Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Kiếm Hiệp

Nhiều tác giả

176 Chương

9,561 lượt đọc

Sở Lưu Hương

Sở Lưu Hương

Kiếm Hiệp

Cổ Long

181 Chương

12,913 lượt đọc

Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

Kiếm Hiệp

Xuân Công Tử

41 Chương

4,066 lượt đọc

Sấm Đãng Giang Hồ

Sấm Đãng Giang Hồ

Kiếm Hiệp

Ôn Thụy An

16 Chương

3,455 lượt đọc

Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

Kiếm Hiệp

Đỗ Hồng Linh

19 Chương

2,794 lượt đọc

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Kiếm Hiệp

Kim Dung

49 Chương

6,446 lượt đọc

Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Kiếm Hiệp

Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

52 Chương

6,389 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 445,597 lượt đọc

2

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 336,283 lượt đọc

3

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 331,568 lượt đọc

3

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 249,212 lượt đọc

4

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 227,124 lượt đọc

5

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Hiệp • 215,089 lượt đọc

6

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 161,139 lượt đọc

7

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 132,604 lượt đọc

8

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 131,508 lượt đọc

9

Vô Thường

Kiếm Hiệp • 114,121 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN