Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

Kiếm Hiệp ,

Trần Thanh Vân

17 Chương

4,291 lượt đọc

Lửa Hận Rừng Xanh

Lửa Hận Rừng Xanh

Kiếm Hiệp ,

Hoàng Ly

28 Chương

5,677 lượt đọc

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

Kiếm Hiệp ,Xuất Bản

Kim Dung

34 Chương

6,392 lượt đọc

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiền Khôn Võ Hiệp

Kiếm Hiệp ,

Dương Minh

9 Chương

2,173 lượt đọc

Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư

Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư

Kiếm Hiệp ,

Ôn Thụy An

135 Chương

8,057 lượt đọc

Sát Vương

Sát Vương

Kiếm Hiệp ,

Áo Bỉ Gia

593 Chương

31,407 lượt đọc

Thiên Hạ Vô Song

Thiên Hạ Vô Song

Kiếm Hiệp ,Thám Hiểm

Nhâm Oán

1168 Chương

36,801 lượt đọc

Chư Thiên Tế

Chư Thiên Tế

Kiếm Hiệp ,

Thừa Phong Ngự Kiếm

35 Chương

2,863 lượt đọc

Hokage Chi Uchiha Akira

Hokage Chi Uchiha Akira

Kiếm Hiệp ,

Deviltrigger

60 Chương

10,512 lượt đọc

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Ii

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Ii

Kiếm Hiệp ,

Vương Hà

117 Chương

10,441 lượt đọc

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Kiếm Hiệp ,

grandholy

153 Chương

11,886 lượt đọc

Quần Long Chi Thủ

Quần Long Chi Thủ

Kiếm Hiệp ,

Ôn Thụy An

110 Chương

10,278 lượt đọc

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Kiếm Hiệp ,

Miên Lý Tàng Châm

15 Chương

3,481 lượt đọc

Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Kiếm Hiệp ,

Nhanvantu

27 Chương

6,144 lượt đọc

Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Kiếm Hiệp ,

Nhiều tác giả

176 Chương

10,955 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Kiếm Hiệp HOT

1

Chúa Tể Chi Vương

Kiếm Hiệp • 1,166,450 lượt đọc

2

Vô Địch Thiên Hạ

Kiếm Hiệp • 1,153,636 lượt đọc

3

Đấu Thần

Tiên Hiêp • 1,150,410 lượt đọc

3

Tiên Nghịch

Kiếm Hiệp • 390,395 lượt đọc

4

Kiếm Động Cửu Thiên

Kiếm Hiệp • 385,972 lượt đọc

5

Đao Kiếm Thần Hoàng

Kiếm Hiệp • 314,961 lượt đọc

6

Phàm Nhân Tu Tiên

Kiếm Hiệp • 259,774 lượt đọc

7

Khí Trùng Tinh Hà

Kiếm Hiệp • 182,959 lượt đọc

8

Ma Thiên Ký

Kiếm Hiệp • 159,133 lượt đọc

9

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Hiệp • 156,011 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN