ĐỌC TRUYỆN LỊCH SỬ HAY NHẤT | TRUYỆN LỊCH SỬ MỚI FULL

Lịch Sử

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

Lịch Sử

Phó Kỳ Lân

45 Chương

5432 lượt đọc

Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

Lịch Sử

Nguyệt Quan

160 Chương

14590 lượt đọc

Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

Lịch Sử

Cao Nguyệt

55 Chương

7895 lượt đọc

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

Lịch Sử

Tặc Mi Thử Nhãn

166 Chương

18026 lượt đọc

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

Lịch Sử

Tam Giới Đại Sư

268 Chương

20106 lượt đọc

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

Lịch Sử

Chàng Phá Nam Tường

110 Chương

13859 lượt đọc

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Lịch Sử

Ngọ Hậu Phương Tình

316 Chương

22842 lượt đọc

Viên Gia Chi Chủ

Viên Gia Chi Chủ

Lịch Sử

Tao Mi Đạp Mục

13 Chương

3103 lượt đọc

Hồi Ức Sông Nile

Hồi Ức Sông Nile

Lịch Sử

EvaFan

30 Chương

9728 lượt đọc

Thuỷ Hử Truyện

Thuỷ Hử Truyện

Lịch Sử

Thi Nại Am

70 Chương

40410 lượt đọc

Soán Đường

Soán Đường

Lịch Sử

Canh Tân

876 Chương

53231 lượt đọc

Bá Chủ Lừa Thê

Bá Chủ Lừa Thê

Lịch Sử

Lăng Hi

10 Chương

3252 lượt đọc

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Lịch Sử

Chu Mộng

38 Chương

7368 lượt đọc

Thuận Minh

Thuận Minh

Lịch Sử

Đặc Biệt Bạch

539 Chương

31084 lượt đọc

Đại Đường Tửu Đồ

Đại Đường Tửu Đồ

Lịch Sử

Cách Ngư

349 Chương

22467 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Soán Đường

Lịch Sử

876 Chương

53231 lượt đọc

Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Lịch Sử

868 Chương

47555 lượt đọc