ĐỌC TRUYỆN SẮC HIỆP HAY NHẤT | TRUYỆN SẮC HIỆP MỚI FULL

Sắc Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Sắc Hiệp

Mai Can Thái Thiếu Bính

1662 Chương

522488 lượt đọc

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Đô Thị

Đê Thủ Tịch Mịch

168 Chương

37220 lượt đọc

Thiếp Thân Đặc Công

Thiếp Thân Đặc Công

Sắc Hiệp

Lương Thất Thiểu

1858 Chương

273216 lượt đọc

Hi Du Hoa Tùng

Hi Du Hoa Tùng

Sắc Hiệp

Xích Tuyết

969 Chương

136954 lượt đọc

Ngã Vi Trụ Vương Ngạo Khiếu Phong Thần

Ngã Vi Trụ Vương Ngạo Khiếu Phong Thần

Sắc Hiệp

Điểm Tinh Linh

492 Chương

120929 lượt đọc

Phong Lưu Pháp Sư

Phong Lưu Pháp Sư

Sắc Hiệp

Thiên Đường Bất Tịch Mịch

674 Chương

144325 lượt đọc

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Sắc Hiệp

Ngư Nhân Nhị Đại

2205 Chương

159371 lượt đọc

Cực Phẩm Vú Em

Cực Phẩm Vú Em

Sắc Hiệp

Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ

513 Chương

83673 lượt đọc

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Sắc Hiệp

Thạch Chương Ngư

514 Chương

99237 lượt đọc

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Sắc Hiệp

Tặc Mi Thử Nhãn

404 Chương

100490 lượt đọc

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Sắc Hiệp

Cửu Nguyệt Dương Quang

585 Chương

131734 lượt đọc

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Sắc Hiệp

Ngư Nhân Nhị Đại

630 Chương

93727 lượt đọc

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Sắc Hiệp

Hằng Tâm

240 Chương

70470 lượt đọc

Sỹ Đồ Phong Lưu

Sỹ Đồ Phong Lưu

Sắc Hiệp

Đoạn Nhận Thiên Thai

644 Chương

42321 lượt đọc

Vô Sỉ Đạo Tặc

Vô Sỉ Đạo Tặc

Sắc Hiệp

Vô Xỉ Đạo Tặc

258 Chương

67968 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Sắc Hiệp

1662 Chương

522488 lượt đọc

Thiếp Thân Đặc Công

Sắc Hiệp

1858 Chương

273216 lượt đọc

Hi Du Hoa Tùng

Sắc Hiệp

969 Chương

136954 lượt đọc

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Sắc Hiệp

2205 Chương

159371 lượt đọc

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Sắc Hiệp

514 Chương

99237 lượt đọc