ĐỌC TRUYỆN SẮC HIỆP HAY NHẤT | TRUYỆN SẮC HIỆP MỚI FULL

Sắc Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Siêu Cấp Tiên Y

Siêu Cấp Tiên Y

Sắc Hiệp

Ngũ Trí

708 Chương

115655 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Sắc Hiệp

1662 Chương

516357 lượt đọc

Thiếp Thân Đặc Công

Sắc Hiệp

1858 Chương

270478 lượt đọc

Hi Du Hoa Tùng

Sắc Hiệp

969 Chương

135146 lượt đọc

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Sắc Hiệp

2205 Chương

157068 lượt đọc

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Sắc Hiệp

514 Chương

98484 lượt đọc