Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

573 Chương

69,115 lượt đọc

Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tiên Hiệp

Tiêu Tử Linh

14 Chương

39 lượt đọc

Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tiên Hiệp ,

Liếm Ngón Tay

114 Chương

7,386 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp, Ngôn Tình

Chính Nguyệt Sơ Tứ

496 Chương

2,274 lượt đọc

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Vong Ngữ

582 Chương

3,843 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

803 Chương

6,583 lượt đọc

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Hắc Huyền

146 Chương

822 lượt đọc

Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

Tiên Hiệp

Nguyễn Thanh Phong

83 Chương

166 lượt đọc

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp

Hắc Tiểu Ma

85 Chương

124 lượt đọc

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Tiên Hiệp

Hắn Từng Là Thiếu Niên

108 Chương

1,385 lượt đọc

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nhĩ Căn

557 Chương

620,354 lượt đọc

Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Tiên Hiệp

Hạnh Dao Vị Vãn

14 Chương

92 lượt đọc

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Tiên Hiệp

Mực Thích Lặn Nước

295 Chương

1,340 lượt đọc

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Tiên Hiệp ,

Mực Thích Lặn Nước

292 Chương

17,114 lượt đọc

Thân Biên (Nhân Quỷ)

Thân Biên (Nhân Quỷ)

Tiên Hiệp

Miêu Oa

61 Chương

108 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,247,401 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,148,276 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,137,356 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,132,744 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 620,354 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 606,093 lượt đọc

6

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 513,970 lượt đọc

7

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 504,089 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 438,688 lượt đọc

9

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 368,837 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN