ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

449 Chương

39562 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

497 Chương

53252 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

987 Chương

125982 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

296 Chương

14099 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

Quốc Sơn

96 Chương

9009 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp

Chính Nguyệt Sơ Tứ

120 Chương

4115 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1159 Chương

89287 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1181 Chương

353453 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

Mặc Thủy

456 Chương

81306 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyễn Vũ

1196 Chương

45653 lượt đọc

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Hiệp

Duyên Phận

45 Chương

3745 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

734 Chương

67014 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Ngã Bản Thuần Khiết

2767 Chương

390060 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

Trạch Trư

2823 Chương

266371 lượt đọc

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

Tiên Hiệp

Long Giang

60 Chương

2440 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

987 Chương

125982 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

497 Chương

53252 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

449 Chương

39562 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

296 Chương

14099 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

96 Chương

9009 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1159 Chương

89287 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1181 Chương

353453 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

390060 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

737 Chương

22333 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

345 Chương

35754 lượt đọc