ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

260 Chương

12700 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

405 Chương

34069 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1129 Chương

69886 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

690 Chương

57686 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

Trạch Trư

2800 Chương

236287 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

450 Chương

43909 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

903 Chương

109821 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1169 Chương

325530 lượt đọc

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

Tiên Hiệp

Long Giang

42 Chương

2012 lượt đọc

Tru Tiên II

Tru Tiên II

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

128 Chương

10389 lượt đọc

Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Tiên Hiệp

Luyến Thượng Nam Sơn

229 Chương

8599 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

Mặc Thủy

429 Chương

67251 lượt đọc

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tiên Hiệp

Phong Lăng Thiên Hạ

2680 Chương

174890 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

737 Chương

19630 lượt đọc

Tru Tiên I

Tru Tiên I

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

258 Chương

18906 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1169 Chương

325530 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

2800 Chương

236287 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

903 Chương

109821 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1129 Chương

69886 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

690 Chương

57686 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1129 Chương

69886 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1169 Chương

325530 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

737 Chương

19630 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

345 Chương

32011 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

338004 lượt đọc