ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

399 Chương

31379 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

336 Chương

24943 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1038 Chương

60008 lượt đọc

Lục Tiên

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

659 Chương

32578 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

609 Chương

45026 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

844 Chương

82752 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1096 Chương

278296 lượt đọc

Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

Tiên Hiệp

Hoành Tảo Thiên Nhai

59 Chương

5931 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

Trạch Trư

2708 Chương

196238 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

250 Chương

11034 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

Mặc Thủy

419 Chương

54803 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

Quốc Sơn

87 Chương

6491 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyễn Vũ

1189 Chương

25662 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

262 Chương

12807 lượt đọc

Twilight: Cứu Rỗi

Twilight: Cứu Rỗi

Tiên Hiệp

Hoa Thiên Hàn

68 Chương

7013 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1096 Chương

278296 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

2708 Chương

196238 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

844 Chương

82752 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1038 Chương

60008 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

419 Chương

54803 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1038 Chương

60008 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1096 Chương

278296 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

274726 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

341 Chương

26075 lượt đọc

Triệu Hoán Thần Binh

Tiên Hiệp

1991 Chương

170716 lượt đọc