ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

337 Chương

16839 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

1211 Chương

143088 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

491 Chương

48699 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

Hoàng Kim Hải Ngạn

352 Chương

40000 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1233 Chương

97662 lượt đọc

Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Tiên Hiệp

Vụ Ngoại Giang Sơn

610 Chương

29562 lượt đọc

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

Tiên Hiệp

Hà Bất Ngữ

1038 Chương

106182 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1263 Chương

384565 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

527 Chương

61428 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyễn Vũ

1468 Chương

55561 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp

Chính Nguyệt Sơ Tứ

158 Chương

5732 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

1074 Chương

28527 lượt đọc

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

Tiên Hiệp

Huỳnh Dị

433 Chương

31514 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

784 Chương

76819 lượt đọc

Tiên Đạo Tình

Tiên Đạo Tình

Tiên Hiệp

Cánh Chim Nhỏ

22 Chương

3692 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1263 Chương

384565 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

1211 Chương

143088 lượt đọc

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

Tiên Hiệp

1038 Chương

106182 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1233 Chương

97662 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

527 Chương

61428 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

352 Chương

40000 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1233 Chương

97662 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1263 Chương

384565 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

1074 Chương

28527 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

444879 lượt đọc