ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL
tỉ lệ bóng đá

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

315 Chương

15188 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

356 Chương

28731 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1066 Chương

63476 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

870 Chương

94639 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1116 Chương

299239 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

Trạch Trư

2742 Chương

213456 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

629 Chương

50887 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

Mặc Thủy

425 Chương

59496 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

414 Chương

36712 lượt đọc

Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

Tiên Hiệp

986 Chương

467 lượt đọc

Chiến Vũ

Chiến Vũ

Tiên Hiệp

Diệp Khả Thuần

0 Chương

0 lượt đọc

Lục Tiên

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

663 Chương

38095 lượt đọc

Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

Tiên Hiệp

Hoành Tảo Thiên Nhai

59 Chương

6716 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

250 Chương

11778 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

Quốc Sơn

87 Chương

7174 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1116 Chương

299239 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

2742 Chương

213456 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

870 Chương

94639 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1066 Chương

63476 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

425 Chương

59496 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

315 Chương

15188 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1066 Chương

63476 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1116 Chương

299239 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

306739 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

341 Chương

28491 lượt đọc