Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Vũ Phong

3858 Chương

1,121,976 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

1349 Chương

1,104,522 lượt đọc

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Vong Ngữ

479 Chương

436 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

370 Chương

20,048 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

533 Chương

55,922 lượt đọc

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Tiên Hiệp

Mực Thích Lặn Nước

250 Chương

14,704 lượt đọc

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Tiên Hiệp

Hắn Từng Là Thiếu Niên

51 Chương

132 lượt đọc

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Tiên Hiệp

Mực Thích Lặn Nước

251 Chương

273 lượt đọc

Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tiên Hiệp

Liếm Ngón Tay

53 Chương

5,466 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp

Chính Nguyệt Sơ Tứ

469 Chương

194 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

531 Chương

66,405 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

Quốc Sơn

98 Chương

11,188 lượt đọc

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tiên Hiệp

Kiếm Du Thái Khư

141 Chương

170 lượt đọc

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Hắc Huyền

119 Chương

134 lượt đọc

Thánh Vương

Thánh Vương

Tiên Hiệp

Mộng Nhập Thần Cơ

1602 Chương

1,275 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp • 1,121,976 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp • 1,119,967 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp • 1,110,588 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp • 1,104,522 lượt đọc

4

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp • 485,883 lượt đọc

5

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp • 411,438 lượt đọc

6

Đế Tôn

Tiên Hiệp • 334,120 lượt đọc

7

Thông Thiên Chi Lộ

Tiên Hiệp • 258,168 lượt đọc

8

Triệu Hoán Thần Binh

Tiên Hiệp • 256,826 lượt đọc

9

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tiên Hiệp • 163,274 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN