Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tiên Hiệp

Kiếm Du Thái Khư

187 Chương

4,093 lượt đọc

Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tiên Hiệp ,

Liếm Ngón Tay

166 Chương

9,691 lượt đọc

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Vũ Phong

4214 Chương

1,391,479 lượt đọc

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Tiên Hiệp

Hắc Huyền

46 Chương

945 lượt đọc

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên Hiệp

Hắc Huyền

167 Chương

3,265 lượt đọc

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp

Hắc Tiểu Ma

138 Chương

1,505 lượt đọc

Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tiên Hiệp

Tiêu Tử Linh

15 Chương

193 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

845 Chương

25,815 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

610 Chương

81,958 lượt đọc

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Tiên Hiệp

Hắn Từng Là Thiếu Niên

124 Chương

2,891 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp, Ngôn Tình

Chính Nguyệt Sơ Tứ

519 Chương

5,831 lượt đọc

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Tiên Hiệp ,

Mực Thích Lặn Nước

350 Chương

22,279 lượt đọc

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Tiên Hiệp

Mực Thích Lặn Nước

350 Chương

3,068 lượt đọc

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tiên Hiệp

Vong Ngữ

613 Chương

11,268 lượt đọc

Vô Tiên

Vô Tiên

Tiên Hiệp ,

Duệ Quang

5 Chương

18,022 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,391,479 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,218,904 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,186,279 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,179,911 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 627,004 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 608,966 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 552,530 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 532,144 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 475,387 lượt đọc

9

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn • 398,907 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN