ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

815 Chương

73119 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

Mặc Thủy

409 Chương

50656 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

Trạch Trư

2664 Chương

174707 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1076 Chương

259437 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

314 Chương

21933 lượt đọc

Lục Tiên

Lục Tiên

Tiên Hiệp

Tiêu Đỉnh

651 Chương

28361 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

598 Chương

41529 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

383 Chương

27960 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

Quốc Sơn

87 Chương

5698 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

249 Chương

9955 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyễn Vũ

1189 Chương

20893 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1018 Chương

52820 lượt đọc

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

262 Chương

11786 lượt đọc

Twilight: Cứu Rỗi

Twilight: Cứu Rỗi

Tiên Hiệp

Hoa Thiên Hàn

68 Chương

6193 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

Ngã Bản Thuần Khiết

2767 Chương

246829 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1076 Chương

259437 lượt đọc

Đế Tôn

Đế Tôn

Tiên Hiệp

2664 Chương

174707 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

815 Chương

73119 lượt đọc

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

Tiên Hiệp

409 Chương

50656 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

598 Chương

41529 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1076 Chương

259437 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1018 Chương

52820 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

246829 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

341 Chương

23732 lượt đọc

Triệu Hoán Thần Binh

Tiên Hiệp

1991 Chương

158993 lượt đọc