ĐỌC TRUYỆN TIÊN HiỆP HAY NHẤT | TRUYỆN TIÊN HiỆP MỚI FULL

Tiên Hiệp

Tên Truyện Tác Giả Số Chương
Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Nhĩ Căn

1008 Chương

24768 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

Huyễn Vũ

1267 Chương

49804 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

Nghịch Thương Thiên

1127 Chương

137923 lượt đọc

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Chiến Thần Đà​

476 Chương

44899 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Vô Tội

519 Chương

58724 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

Cửu Đương Gia

1251 Chương

374639 lượt đọc

Tiên Đạo Tình

Tiên Đạo Tình

Tiên Hiệp

Cánh Chim Nhỏ

22 Chương

3492 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

Thụy Thu

1191 Chương

93465 lượt đọc

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

Tiên Hiệp

Huỳnh Dị

431 Chương

29842 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp

Zzhty

322 Chương

15335 lượt đọc

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên Hiệp

Phong Thanh Dương

780 Chương

73334 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp

Quốc Sơn

97 Chương

9955 lượt đọc

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Hiệp

Quan Kỳ

1446 Chương

66480 lượt đọc

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Tiên Hiệp

Mực Thích Lặn Nước

205 Chương

12141 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp

Chính Nguyệt Sơ Tứ

132 Chương

4935 lượt đọc

Hot Tuần Hot Tháng Siêu Hot

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1251 Chương

374639 lượt đọc

Linh Vực

Linh Vực

Tiên Hiệp

1127 Chương

137923 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1191 Chương

93465 lượt đọc

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

519 Chương

58724 lượt đọc

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Tiên Hiệp

1267 Chương

49804 lượt đọc

Truyện Đề Cử

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

1008 Chương

24768 lượt đọc

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp

1251 Chương

374639 lượt đọc

Chân Linh Cửu Biến

Tiên Hiệp

1191 Chương

93465 lượt đọc

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp

2767 Chương

433299 lượt đọc

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Tiên Hiệp

345 Chương

38330 lượt đọc