Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tiên Hiệp ,

Vân Thiên Không

131 Chương

7,191 lượt đọc

Thánh Tiên

Thánh Tiên

Tiên Hiệp ,

Vong Sinh Vong Tử

10 Chương

1,541 lượt đọc

Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

Tiên Hiệp ,Truyện Sắc

Tiêu Diêu Cùng Thần

118 Chương

11,047 lượt đọc

Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Hiệp ,

Văn Càn Khôn

45 Chương

4,517 lượt đọc

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Lãm Nguyệt Thu Phong

1190 Chương

161,660 lượt đọc

Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

Tiên Hiệp ,

Khiêu Vũ

434 Chương

31,760 lượt đọc

Ma Thú Lãnh Chúa

Ma Thú Lãnh Chúa

Tiên Hiệp ,

Cao Pha

832 Chương

31,705 lượt đọc

Cầm Đế

Cầm Đế

Tiên Hiệp ,

Đường Gia Tam Thiếu

336 Chương

21,018 lượt đọc

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Tiên Hiệp ,

Đường Gia Tam Thiếu

461 Chương

24,089 lượt đọc

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Hiệp ,

Khoái Xan Điếm

777 Chương

35,713 lượt đọc

Duy Ngã Độc Tôn

Duy Ngã Độc Tôn

Tiên Hiệp ,

Tiểu Đao Phong Lợi

956 Chương

64,651 lượt đọc

Tu Chân Thế Giới

Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp ,

Phương Tưởng

915 Chương

33,980 lượt đọc

Thương Thiên

Thương Thiên

Tiên Hiệp ,

Tử Mộc Vạn Quân

800 Chương

37,456 lượt đọc

Phệ Hồn Nghịch Thiên

Phệ Hồn Nghịch Thiên

Tiên Hiệp ,

Phan Hoàng Qua

1068 Chương

101,358 lượt đọc

Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

Tiên Hiệp ,

Ngã Cật Tây Hồng Thị

623 Chương

38,642 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,240,158 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,145,600 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,133,760 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,130,799 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 620,003 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 606,058 lượt đọc

6

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 513,223 lượt đọc

7

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 501,446 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 435,696 lượt đọc

9

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 368,334 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN