Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tiên Hiệp ,

Vân Thiên Không

131 Chương

7,480 lượt đọc

Thánh Tiên

Thánh Tiên

Tiên Hiệp ,

Vong Sinh Vong Tử

10 Chương

1,602 lượt đọc

Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

Tiên Hiệp ,Truyện Sắc

Tiêu Diêu Cùng Thần

118 Chương

11,597 lượt đọc

Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Hiệp ,

Văn Càn Khôn

45 Chương

4,763 lượt đọc

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Lãm Nguyệt Thu Phong

1190 Chương

175,942 lượt đọc

Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

Tiên Hiệp ,

Khiêu Vũ

434 Chương

33,732 lượt đọc

Ma Thú Lãnh Chúa

Ma Thú Lãnh Chúa

Tiên Hiệp ,

Cao Pha

832 Chương

33,355 lượt đọc

Cầm Đế

Cầm Đế

Tiên Hiệp ,

Đường Gia Tam Thiếu

336 Chương

22,255 lượt đọc

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Tiên Hiệp ,

Đường Gia Tam Thiếu

461 Chương

25,371 lượt đọc

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Hiệp ,

Khoái Xan Điếm

777 Chương

39,744 lượt đọc

Duy Ngã Độc Tôn

Duy Ngã Độc Tôn

Tiên Hiệp ,

Tiểu Đao Phong Lợi

956 Chương

69,721 lượt đọc

Tu Chân Thế Giới

Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp ,

Phương Tưởng

915 Chương

36,864 lượt đọc

Thương Thiên

Thương Thiên

Tiên Hiệp ,

Tử Mộc Vạn Quân

800 Chương

40,281 lượt đọc

Phệ Hồn Nghịch Thiên

Phệ Hồn Nghịch Thiên

Tiên Hiệp ,

Phan Hoàng Qua

1068 Chương

119,815 lượt đọc

Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

Tiên Hiệp ,

Ngã Cật Tây Hồng Thị

623 Chương

40,811 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,378,800 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,216,285 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,182,679 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,176,824 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 626,295 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 608,713 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 546,774 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 531,206 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 473,997 lượt đọc

9

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn • 396,836 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN