Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tiên Hiệp ,

Vân Thiên Không

131 Chương

7,963 lượt đọc

Thánh Tiên

Thánh Tiên

Tiên Hiệp ,

Vong Sinh Vong Tử

10 Chương

1,667 lượt đọc

Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

Tiên Hiệp ,Truyện Sắc

Tiêu Diêu Cùng Thần

118 Chương

12,821 lượt đọc

Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Hiệp ,

Văn Càn Khôn

45 Chương

5,134 lượt đọc

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Tiên Hiệp, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Lãm Nguyệt Thu Phong

1190 Chương

204,839 lượt đọc

Ác Ma Pháp Tắc

Ác Ma Pháp Tắc

Tiên Hiệp ,

Khiêu Vũ

434 Chương

38,733 lượt đọc

Ma Thú Lãnh Chúa

Ma Thú Lãnh Chúa

Tiên Hiệp ,

Cao Pha

832 Chương

38,424 lượt đọc

Cầm Đế

Cầm Đế

Tiên Hiệp ,

Đường Gia Tam Thiếu

336 Chương

24,184 lượt đọc

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Tiên Hiệp ,

Đường Gia Tam Thiếu

461 Chương

29,184 lượt đọc

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Hiệp ,

Khoái Xan Điếm

777 Chương

45,950 lượt đọc

Duy Ngã Độc Tôn

Duy Ngã Độc Tôn

Tiên Hiệp ,

Tiểu Đao Phong Lợi

956 Chương

83,412 lượt đọc

Tu Chân Thế Giới

Tu Chân Thế Giới

Tiên Hiệp ,

Phương Tưởng

915 Chương

40,082 lượt đọc

Thương Thiên

Thương Thiên

Tiên Hiệp ,

Tử Mộc Vạn Quân

800 Chương

46,447 lượt đọc

Phệ Hồn Nghịch Thiên

Phệ Hồn Nghịch Thiên

Tiên Hiệp ,

Phan Hoàng Qua

1068 Chương

142,447 lượt đọc

Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

Tiên Hiệp ,

Ngã Cật Tây Hồng Thị

623 Chương

44,784 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,733,630 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,295,139 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,245,439 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,237,601 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 641,628 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 611,448 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 609,464 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 577,265 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 524,565 lượt đọc

9

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 464,925 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN