Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Tiên Hiệp

Nhị Công Tử

4 Chương

54 lượt đọc

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tiên Hiệp

Kiếm Du Thái Khư

210 Chương

7,133 lượt đọc

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Lê Thiên

2391 Chương

396,805 lượt đọc

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Tiên Hiệp

Vô Tội

367 Chương

2,458 lượt đọc

Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tiên Hiệp

Tiêu Tử Linh

15 Chương

319 lượt đọc

Vô Tiên

Vô Tiên

Tiên Hiệp ,

Duệ Quang

5 Chương

18,073 lượt đọc

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Hiệp ,

Duyên Phận

69 Chương

6,898 lượt đọc

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp ,

Quốc Sơn

100 Chương

13,991 lượt đọc

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Anh Lạc Xuy Tuyết

70 Chương

611,448 lượt đọc

Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

Tiên Hiệp

Nguyễn Thanh Phong

99 Chương

1,737 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp, Võng Du , Khoa Huyễn

Zzhty

402 Chương

27,276 lượt đọc

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Hiệp ,

Trùng Trĩ

159 Chương

9,733 lượt đọc

Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tiên Hiệp

Cổn Khai

15 Chương

271 lượt đọc

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nhĩ Căn

558 Chương

641,628 lượt đọc

Thân Biên (Nhân Quỷ)

Thân Biên (Nhân Quỷ)

Tiên Hiệp

Miêu Oa

61 Chương

1,176 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,733,630 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,295,139 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,245,439 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,237,601 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 641,628 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 611,448 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 609,464 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 577,265 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 524,565 lượt đọc

9

Vạn Cổ Chí Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 464,925 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN