Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tiên Hiệp ,

Quốc Sơn

100 Chương

12,682 lượt đọc

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Hiệp, Ngôn Tình

Chính Nguyệt Sơ Tứ

517 Chương

5,752 lượt đọc

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Anh Lạc Xuy Tuyết

70 Chương

608,713 lượt đọc

Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

Tiên Hiệp

Nguyễn Thanh Phong

99 Chương

1,198 lượt đọc

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

Tiên Hiệp, Võng Du , Khoa Huyễn

Zzhty

402 Chương

24,921 lượt đọc

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Lê Thiên

2340 Chương

376,394 lượt đọc

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Hiệp ,

Trùng Trĩ

159 Chương

9,025 lượt đọc

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Tiên Hiệp

Vô Tội

366 Chương

1,457 lượt đọc

Cực Đạo Thiên Ma

Cực Đạo Thiên Ma

Tiên Hiệp

Cổn Khai

15 Chương

122 lượt đọc

Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Tiên Hiệp

Hạnh Dao Vị Vãn

23 Chương

388 lượt đọc

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nhĩ Căn

558 Chương

626,295 lượt đọc

Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Tiên Hiệp

Tiêu Tử Linh

14 Chương

179 lượt đọc

Thân Biên (Nhân Quỷ)

Thân Biên (Nhân Quỷ)

Tiên Hiệp

Miêu Oa

61 Chương

851 lượt đọc

Vấn Tiên

Vấn Tiên

Tiên Hiệp

Vong Mạng

18 Chương

73 lượt đọc

Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

Tiên Hiệp

Tiểu Hắc

4 Chương

29 lượt đọc

ĐÃ HOÀN THÀNH

Tiên Hiệp HOT

1

Linh Vũ Thiên Hạ

Tiên Hiệp,Dị Giới,Huyền Huyễn • 1,378,800 lượt đọc

2

Võ Đạo Đan Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh • 1,216,285 lượt đọc

3

Linh Vực

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 1,182,679 lượt đọc

3

Đế Bá

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 1,176,824 lượt đọc

4

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 626,295 lượt đọc

5

Phong Ấn Tiên Tôn

Tiên Hiệp,Huyền Huyễn • 608,713 lượt đọc

6

Thần Khống Thiên Hạ

Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn • 546,774 lượt đọc

7

Linh Chu

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn • 531,206 lượt đọc

8

Thần Ma Thiên Tôn

Tiên Hiệp,Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không • 473,997 lượt đọc

9

Đế Tôn

Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn • 396,836 lượt đọc

NHỜ TÌM TRUYỆN